Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

JUBILEUSZ 70-LECIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KRAKOWIE

 

Dnia 28 października 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 miała miejsce uroczystość związana z 70 rocznicą powstania naszej placówki. Patronat honorowy nad naszym jubileuszem sprawował Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

    Dzień wcześniej 27 października odbyła się uroczysta Msza Święta, w kościele św. Stanisława Kostki w Dębnikach. Brali w niej udział zaproszeni goście , rodzice, nauczyciele i uczniowie. Uroczysta akademia jubileuszowa miała miejsce w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Pan Dyrektor Jarosław Statek osobiście przywitał zaproszonych gości oraz przyjął gratulacje i życzenia od wielu przybyłych przedstawicieli władz miejskich i oświatowych a także od dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

    Nasz Ośrodek otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę „Honoris gratia”- zasłużony dla miasta Krakowa. Taką odznakę otrzymały również dwie pracownice Ośrodka p. Maria Żaba oraz p. Jolanta Szymuś.

    W trakcie uroczystości przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uhonorowali czterech pracowników odznakami „Przyjaciel Dziecka” , Rada Rodziców ufundowała i wręczyła dla wybranych nauczycieli statuetki „Zasłużony nauczyciel i wychowawca” oraz zostały wręczone nagrody Dyrektora Ośrodka.

    Po części oficjalnej zaprezentowana została historia naszego Ośrodka połączona z prezentacją multimedialną. Następnie na scenę weszli nasi wychowankowie z programem artystycznym.

    Na koniec wszyscy udali się na mały poczęstunek przygotowany przez uczniów kierunków gastronomicznych pod opieką nauczycieli. Zaproszeni goście, rodzice, emerytowani i obecni pracownicy oraz młodzież Ośrodka wspólnie świętowali ten wielki jubileusz.