Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

KONFERENCJA

 

    W dniu 21 listopada 2018 roku w Ośrodku odbyła się konferencja „Formy pomocy i metody terapii w kształceniu zawodowym dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Wśród zaproszonych prelegentów byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego oraz specjaliści zajmujący się pomocą młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

    W pierwszej części konferencji poruszano tematy związane z doradztwem zawodowym i sytuacją szkolną uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie specjalnym. Pani Jolanta Kawaler omawiała w swojej prezentacji kwestie związane z kształceniem zawodowym oraz możliwościami na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Do tematu tego nawiązywała w swojej prezentacji pani Beata Adamczyk, przedstawiając program Erasmus+ i sposoby jego realizacji w SOSW nr 1. Z kolei Michał Gacek zaprezentował wyniki badań dotyczących wyuczonej bezradności uczniów w szkołach masowych i specjalnych na różnych etapach edukacji.

    Druga część konferencji poświęcona była metodom terapii indywidualnej stosowanym w pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Agnieszka Muchacka prezentowała techniki stosowane w terapii behawioralnej, a dr Ewa Brzdęk przedstawiła wyniki badań wskazujące na skuteczność metody Warnkego w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pani Beata Kulasek-Filip mówiła o metodzie neurofeedbacku, odnosząc się do przypadków osób poddawanych temu rodzajowi terapii w SOSW nr 1.

    Po zakończeniu dyskusji, w czasie której zwrócono uwagę na wiele interesujących wątków związanych z tematem pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w warsztatach racy metodą terapii Warnkego oraz terapii neurofeedback w gabinetach znajdujące się w budynku przy ul. Barskiej przez terapeutów Naszej Placówki – pani Elżbieta Janik oraz Pani Beata Kulasek-Filip.

    Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy!