Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

PROGRAM „MĄDRZY CYFROWI” ZREALIZOWANY

 

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego młodzież z klasy pierwszej uczestniczyła w ogólnopolskim programie „Mądrzy Cyfrowi”. Uczniowie, którzy przystąpili do programu brali udział w zajęciach, których tematyka jest zgodna z podstawą programową. Poznawali wówczas istotę wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna i mądrość oraz zdobywali kompetencje w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych w tym m.in. Canva, Padlet, Thinglink, AppyPie, myślenie projektowe.

     Na bazie zdobytej wiedzy stworzyli projekt społeczny, który następnie samodzielnie zrealizowali. Program podzielony był na cztery etapy:

• Warsztaty 1-5 są poświęcone były omówieniu i przećwiczeniu wartości moralnych takich jak: szacunek, mądrość, odpowiedzialność, wolność, odwaga oraz bezpieczeństwu młodzieży w sieci

• Warsztat 6 podsumowywał pracę nad wartościami oraz skupił się na pogłębienie umiejętności współpracy u uczestników

• Warsztaty 7-11 są poświęcone były opracowaniu projektu zmiany społecznej przy użyciu metody myślenia projektowego

• Celem warsztatu 12-stego było zaplanowanie działań związanych z realizacją projektu społecznego

    Praca podczas spotkań pozwoliła młodzieży opracować pomysł i plan wprowadzenia w życie zmiany społecznej, pogłębić wrażliwość moralną i wykorzystać do tworzenia pomysłu podstawowe narzędzia cyfrowe. W ramach programu "Mądrzy Cyfrowi" uczniowie przygotowali gazetkę szkolną dotyczącą praw człowieka. Oto jak wyglądały przygotowania do jej stworzenia oraz realizacja:

 https://www.youtube.com/watch?v=ZhHTqtPLObM

     Więcej informacji o Programie MC: https://madrzycyfrowi.pl

    Realizatorzy programu w BSIst. nr 30: Katarzyna Szymura, Aneta Mysiak, Paulina Kępa, Marta Kornobis, Tomasz Korta.