Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

NAD GROBEM MŁODYCH OCHOTNIKÓW Z PODZIEMNEJ ARMII

 

    Tuż przed feriami zimowymi, w piątek 11 stycznia 2019 roku, na Cmentarzu Rakowickim od-były się obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zostały zorganizowane w ramach programu Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa.    

    Wokół kwatery powstańczej Ra zgromadziły się poczty sztandarowe reprezentujące krakowskie szkoły. Również my uczciliśmy ten zryw niepodległościowy sprzed ponad półtora wieku. Pochowani tam powstańcy w większości byli w wieku od 18 do 23 lat. Re-lację z miejskich uroczystości wyemitowała TVP3 Kraków w Kronice. Rewers sztandaru SOSW nr 1 posłużył jako jeden z elementów zmontowanego materiału dla krakowskiego ośrodka telewizyjnego – już na początku pojawił się obok pomnika w kształcie obelisku. Oko kamery uchwyciło kilkukrotnie wspaniałą młodzież reprezentująca matejkowski Ośrodek. Zachęcamy do obejrzenia archiwalnego programu ze wspomnianego dnia z go-dziny 14.30 i fotorelacji.

    Nie zabrakło ciekawie przedstawionego rysu historycznego działań powstańczych w naszym regionie. W społeczeństwie polskim narastał coraz silniejszy opór przeciwko caratowi. Zaczęły się spontanicznie tworzyć liczne konspiracyjne organizacje niepodległo-ściowe, szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. Na wystąpienia patrio-tyczne władze rosyjskie często odpowiadały terrorem. Ogłoszony z 14/15 stycznia 1863 r. pobór do wojska carskiego przyspieszył wybuch powstania. Konflikt ten przyjął formę wojny partyzanckiej, która odbywała się w okolicach wiejskich. Naprzeciw wielkich zawodowych sił zbrojnych Rosji stanęli słabo uzbrojeni ochotnicy, reprezentujący tajne państwo polskie, Rząd Narodowy. Pomimo ogromnych strat ludzkich powstanie przyniosło wymierne skutki w postaci nowoczesnego myślenia o państwie i społeczeństwie. Po jego upadku polscy przywódcy i pisarze dostrzegali konieczność rozwoju ekonomicznego, han-dlowego, przemysłowego, a podwalin nowego państwa upatrywali w podniesieniu poziomu oświatowego, naukowego i kulturalnego kraju.