Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

2015/2016

 

-- WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - SESJA LETNIA - 2016 r.

 

2014/2015

 

 

    Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: sesja maj/czerwiec 2015r.

Plik Word

 

 

2013/2014

 

Wyniki egzaminów OKE sesja letnia 2014

 

Zawód Zdawał etap pisemny i ustny Uzyskało dyplom Nie uzyskało dyplomu
Kucharz małej gastronomii 8 3 5
Sprzedawca 5 4 1
Mechanik pojazdów samochodowych 6 0 6
Cukiernik 1 0 1
Kaletnik 2 1 1
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 4 0
technolog robót wykończeniowych 6 4 2
Krawiec 4 1 2

 

    Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2013/2014:

 

Losy naszych Absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 kończących szkołę w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014:

Prezentacja Power Point

 

 

2012/2013

 

 

    Wyniki egzaminów OKE sesja letnia 2013

Prezentacja Power Point

 

    Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2012/2013:

 

 

2011/2012

   

W czerwcu 2012 roku odbyły się w naszej szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Do egzaminu przystąpiło 41 uczniów z zawodów: kaletnik, stolarz, kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz i pracownik obsługi hotelowej, cukiernik, pracownik obsługi hotelowej. Poniżej przedstawiamy wyniki zmagań naszych trzecioklasistów.

Prezentacja Power Point

Wyniki próbnego egzaminu zawodowego klas III:

Prezentacja Power Point

 

Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2011/2012:

Prezentacja Power Point

 

 

2010/2011

 

    W tym roku egzaminy nie należały do najłatwiejszych. Nasi uczniowie zmobilizowali wszystkie swoje siły, umiejętności i możliwości aby sprostać wymaganiom egzaminacyjnym. Grono szczęśliwców, którzy uzyskali dyplomy jest jednak mniejsze niż w zeszłym roku. Nie tracimy nadziei - za rok też jest egzamin i na pewno będzie lepiej!

Prezentacja Power Point

    Wyniki próbnego egzaminu zawodowego klas III:

Prezentacja Power Point

 

 Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2010/2011:

Prezentacja Power Point

 

2009/2010

 

    W czerwcu 2010 roku odbyły się w naszej szkole Zewnętrzne Egzaminy Zawodowe. Przystąpiło do nich 37 uczniów z kierunków zawodowych: krawiec, kaletnik, stolarz, ślusarz, kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz i pracownik obsługi hotelowej. Pokonując stres i nerwy uczniowie dzielnie poradzili sobie podczas pisania testów i w trakcie etapu praktycznego. Aż 21 na 37 zdających w szkole absolwentów otrzymało dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - GRATULUJEMY !!!

 

    Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2009/2010:

Prezentacja Power Point

 

Zestawienie wyników egzaminów w Zasadniczej Szkole       Zawodowej nr 30 - sesja letnia 2010 rok:

Nazwa zawodu

Ilość zdających Ilość osób, które zdały
Kaletnik 3 1
Stolarz 5 4
Ślusarz 6 2
Kucharz małej gastronomii 13 12
Pracownik obsługi hotelowej 1 0
Krawiec 6 1
Malarz - tapeciarz 3 1
Razem 37 21

 

Procentowe zestawienie wyników egzaminów:

Zestawienie wyników egzaminów - sesja letnia 2010 rok:
uczniowie, którzy zdali egzamin 21
uczniowie, którzy nie zdali egzaminu 16

 

Wyniki egzaminu czeladniczego.

    Do egzaminu czeladniczego w Cechu przystąpiło dwóch uczniów z zawodu: cukiernik. Spośród dwóch zdających jedna osoba uzyskała dyplom wykwalifikowanego pracownika.

 

2008/2009

 

W roku szkolnym 2008/2009  PONAD 75% NASZYCH ABSOLWENTÓW UZYSKAŁO DYPLOM WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA.

 

    Losy naszych Absolwentów kończących szkołę w roku szkolnym 2008/2009:

Prezentacja Power Point

   

    Graficzne zestawienie danych statystycznych dotyczących uczniów, którzy przystąpili do egzaminu czeladniczego w roku szkolnym 2008/2009:

Nazwa zawodu

Ilość uczniów kończących szkołę

Ilość uczniów przystępujących do egzaminu czeladniczego

Ilość zdanych egzaminów

Cukiernik 4 2 2
Piekarz 6 5 4

 

Zestawienie wyników egzaminów w Zasadniczej Szkole       Zawodowej nr 30 - sesja letnia 2009 rok:

Nazwa zawodu ZSZ nr 30 Ilość osób, które zdały
Kaletnik 6 0
Stolarz 4 3
Ślusarz 9 8
Kucharz małej gastronomii 15 11
Pracownik obsługi hotelowej 10 9
Sprzedawca 5 5
Razem 49 36

 

 

Procentowy udział uczniów, którzy zdali egzamin:

Zestawienie wyników egzaminów - sesja letnia 2009 rok:
uczniowie, którzy zdali egzamin 36
uczniowie, którzy nie zdali egzaminu 13