Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

MYŚLENIE O INNYCH

 

    Pokazaliśmy, że choroba i cierpienie potrafią wyzwolić w nas miłość. Nie trzeba być bogatym, żeby dawać. W tym duchu włączyliśmy się – z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego – w akcję charytatywną PACZKA NA GWIAZDKĘ. Dzięki zbiórce pieniędzy organizowanej w SOSW nr 1 na rzecz dzieci z oddziałów Hematologii i Onkologii, Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych i innych szpitala w Prokocimiu pacjenci mogą cieszyć się wymarzonymi prezentami. W ich imieniu – z głębi serca – dziękujemy!