Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

PROJEKT ERASMUS + "NIEPEŁNOSPRAWNY UCZEŃ W EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ"

 

    Grupa nauczycieli z naszego Ośrodka w lipcu 2017 r. wzięła udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie w ramach programu Erazmus + "Niepełnosprawny uczeń w europejskiej integracji społecznej i zawodowej„

    Nasi nauczyciele nie tylko poznawali kulturę i obyczaje maltańskie, ale przede wszystkim podnosili swoje kompetencje językowe, by w pełni wykorzystać je w swojej pracy pedagogicznej z młodzieżą. Doskonaląc własne kwalifikacje, mamy większy wpływ na wzrost motywacji, wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego. Lepsza znajomość j. angielskiego daje większą możliwość swobodnego posługiwania się słownictwem specjalistycznym i wprowadzania elementów języka obcego podczas zajęć, na nauczanych przedmiotach. Udział w projekcie stał się także szansą na nawiązanie kontaktów i bycia blisko tego, co się dzieje w różnych ośrodkach Europy. Kontakty z innymi nauczycielami z różnych rejonów Polski i państw europejskich, którzy także brali udział w kursie, okazały się dla nas źródłem inspiracji do poszukiwania nowych metod pracy i dały możliwość konsultowania wątpliwości związanych z metodyką nauczania angielskiego.