Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

 

    Zajęcia przysposabiające do pracy dla uczniów o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności  intelektualnej  oraz  ze sprzężeniami  m. in. ADHD, epilepsją i elementami autyzmu w  3-letnim cyklu nauczania przygotowują uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe oraz przysposobienie do pracy z elementami:

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia pełnej prezentacji multimedialnej...