Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE

Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

 

    W dniu 15 lutego 20120 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Liczna grupa naszych uczniów i nauczycieli z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat wielu zagrożeń czekających na użytkownika Internetu. Każdy został również wystarczająco poinformowany o konsekwencjach prawnych związanych z cyberprzemocą. Na zakończenie policjanci odpowiadali na zadawane pytania i przeprowadzali indywidualne rozmowy z zainteresowanymi uczniami
 

Więcej na ten temat można również przeczytać na policyjnej stronie:

http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cyber-zagrozenia-tematem-spotkania-z-uczniami-jednej-z-krakowskich-szkol