Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

 

    W Branżowej Szkole I stopnia nr 30 i Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 odbyły się warsztaty profilaktyczne ze Strażą Miejską. Strażnicy wyjaśnili młodzieży podstawowe zagadnienia prawne na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, czynów karalnych czy też czynów świadczących o demoralizacji. Omówione zostały także zagadnienia związane z cyberprzemocą.