Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

    Dnia 22.06.2012 r., tydzień przed zakończeniem wyjątkowo długiego roku szkolnego, blisko 40-osobowa grupa młodzieży udała się na jednodniową wycieczkę jednym z najciekawszych szlaków turystycznych w Polsce. Wśród wyjeżdżających pod opieką: pań Ewy Karasińskiej, Haliny Kobyłczyk, Alfredy Staśto i pana Artura Nawrota znalazło się również kilkoro tegorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30.

            Nasza trasa turystyczna obejmowała ruiny zamków Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec, Ojców. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć pozostałości średniowiecznych warowni powstałych za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Była to fascynująca podróż śladami skarbów Jury Krakowsko-Częstochowskiej ukazująca jej historię, osadnictwo i budowle obronne.nne.

            Niewątpliwą atrakcją wyjazdu było pokonanie pieszo odcinka z Mirowa do Bobolic, na wzgórze z już prawie w całości odbudowanym zamkiem.iem.

            Obok edukacji regionalnej w programie nie zabrakło elementów edukacji przyrodniczej, związanej z położoną we wschodniej części Wyżyny Śląskiej, Pustynią Błędowską - osobliwością przyrodniczą nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Ten teren stanowinowi największy obszar piasków lotnych, z jakim możemy się spotkać na naszym kontynencie. Jej powstanie wiąże się ściśle z działalnością człowieka, a dokładnie z olkuskim górnictwem. To właśnie dla jego potrzeb dokonano wyrębu lasów. Uroku pustyni dodaje przepływająca przez nią i dzielącą ją na dwie części rzeka - Biała Przemsza.

            W drodze powrotnej do Krakowa zatrzymaliśmy się w malowniczej Dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego - obszaru o szczególnych wartościach społecznych i kulturowych z ogromnym bogactwem fauny i flory. Podczas tego ostatniego przystanku czekała na nas kiełbaska z grilla.