Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

    Dopełnieniem opowieści o czasie wojny była wizyta uczniów w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2. 18 października odwiedzili oni ostatnie z miejsc na Trasie Pamięci, której przemierzanie rozpoczęli tydzień wcześniej.        

    Od czerwca 2011 roku w Domu Śląskim można oglądać wystawę Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956. Pokazuje ona sylwetki krakowian i różne postawy w stosunku do dwóch systemów totalitarnych - niemieckiego i komunistycznego, narzuconego siłą po wojnie polskiemu społeczeństwu.

    Po obejrzeniu wystawy zeszliśmy do piwnic budynku, gdzie w przedwojennym magazynie Niemcy stworzyli cele więzienne. Do dziś na ścianach tych pomieszczeń zachowały się napisy z lat 1943-1945 wyryte przez więźniów. Stanowią one szokujący dokument czasów okupacji niemieckiej, udostępniony zwiedzającym. Młodzież miała możliwość poznać świadectwo przeżyć i odczuć towarzyszącym ofiarom. Należały do nich: strach, niepewność, utrata nadziei, obawa o los najbliższych. Niektóre napisy to ostatnie pożegnanie więźniów przeczuwających śmierć podczas przesłuchań i tortur, wiele z nich ma charakter modlitwy i błagania o ratunek.

    Na koniec zatrzymaliśmy się przed tablicą pamiątkową na fasadzie Domu Śląskiego. Mimo upływającego czasu przypomina ona przechodniom o bolesnej historii. Jej zadaniem, podobnie jak muzeum, jest zachowanie pamięci o ofiarach i upowszechnianie wiedzy wśród kolejnych pokoleń. Losy ludzi żyjących w Krakowie w tamtym tragicznym okresie dziejów uzmysławiają nam, że historię tworzą również zwykli ludzie.