Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

ZADANIA NA CZAS KWARANTANNY

 

JĘZYK POLSKI

1. ZADANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CHĘTNYCH Z WSZYSTKICH KLAS  - OD PANI EWY KARASIŃSKIEJ

2. ZADANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA CHĘTNYCH Z WSZYSTKICH KLAS  - OD PANI EWY KARASIŃSKIEJ (zamieszczone 21 marca)

3. ZADANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KLAS ID, IE, IF, IIA, IIIA, IIID, IIIE -  OD PANI EWY KARASIŃSKIEJ (zamieszczone 23 marca)

4. ZADANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KLAS ID, IE, IF, IIA, IIIA, IIID, IIIE -  OD PANI E. KARASIŃSKIEJ (zamieszczone 30 marca)

 

JĘZYK ANGIELSKI

1. ZADANIE DLA WSZYSTKICH - OD PANI JAGODY POŁATYŃSKIEJ

2. ZADANIE Z DLA KLASY  1C, 1E, 1B, 1A, 2C, 3G - GRUPY PANI BEATY STRZELECKIEJ

3. ZADANIE DLA KLAS PIERWSZYCH - OD PANI JAGODY POŁATYŃSKIEJ

4.  ZADANIE DLA KLAS DRUGICH - OD PANI JAGODY POŁATYŃSKIEJ (zamieszczone 21 marca)

5. ZADANIE Z DLA KLASY  1C, 1E, 1B, 1A, 2C, 3G - GRUPY PANI BEATY STRZELECKIEJ (zamieszczone 26 marca)

6. ZADANIE DLA KLAS TRZECICH - OD PANI J. POŁATYŃSKIEJ (zamieszczone 30 marca)

 

 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

1. ZADANIE Z JOZ DLA KLASY 3A, 3D - CUKIERNIK/KUCHARZ

2. ZADANIE Z JOZ DLA KLASY 3F, 3G - MECHANIK/MONTER

3. ZADANIE Z JOZ DLA KLASY 3E  - KALETNIK (zamieszczone 25 marca)

4. ZADANIE Z JOZ DLA KLASY 3D - KUCHARZ (zamieszczone 25 marca)

5. ZADANIE DLA KLASY IIIC - SPRZEDAWCA  (zamieszczone 30 marca) 

6. ZADANIE DLA KLASY IIIG - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  (zamieszczone 30 marca)

7. ZADANIE Z JOZ DLA KLASY 3A, 3D - CUKIERNIK/KUCHARZ (zamieszczone 30 marca)

 

 

GEOGRAFIA

1. ZADANIE Z GEOGRAFII

2. ZADANIE Z GEOGRAFII DLA KLAS IC, IE, IF

3. ZADANIE Z GEOGRAFII DLA KLAS IA, IB, ID

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZADANIE Z EDB DLA KLAS PIERWSZYCH (zamieszczone 21 marca)

1. ZADANIE Z EDB DLA KLAS PIERWSZYCH (zamieszczone 25 marca)

 

 

MATEMATYKA

1. ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI PAULINY KWIATEK DLA KLAS 1B, 1D, 1F, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

2. ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI AGATY KUC - FREMEL DLA KLAS 1A, 1C, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A ,3G

3. ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI PAULINY KWIATEK DLA KLAS 1B, 1D, 1F, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F (zamieszczone 26 marca)

4. LEKCJA I ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI AGATY KUC - FREMEL DLA KLAS 2A, 2B, 2C, 2D (zamieszczone 27 marca)

5. LEKCJA I ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI AGATY KUC - FREMEL DLA KLAS 3E, 3G (zamieszczone 27 marca)

6. LEKCJA I ZADANIA Z MATEMATYKI OD PANI AGATY KUC - FREMEL DLA KLAS 1A, 1C, 1E (zamieszczone 27 marca)

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. ZADANIE Z PRZEDMIOTÓW: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2. ZADANIE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KLASY IIC - OD PANA MARIUSZA FORNALA (zamieszczone 25 marca)

3. ZADANIE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KLASY I, II, III - OD PANI ANNY DUBAS (zamieszczone 26 marca)

4. ZADANIE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KLASY IIC - OD PANA M. FORNALA (zamieszczone 30 marca)

 

 

FIZYKA

1. LEKCJE Z FIZYKI DLA KLASY 1C, 1E, 1F- OD PANI ANETY MYSIAK I PANI KATARZYNY SZYMURY

2. LEKCJE Z FIZYKI DLA KLASY 1A, 1B, 1D - OD PANI KATARZYNY SZYMURY

3. LEKCJE Z FIZYKI DLA KLASY 1C, 1E, 1F- OD PANI ANETY MYSIAK I PANI KATARZYNY SZYMURY (zamieszczone 27 marca)

4. LEKCJA Z FIZYKI DLA KLASY 1A, 1B, 1D - OD PANI K. SZYMURY (zamieszczone 30 marca)

 

CHEMIA

1. LEKCJE Z CHEMII DLA KLASY 1A, 1B, 1D

2. LEKCJE Z CHEMII DLA KLASY 1A, 1B, 1D (zamieszczone 26 marca)

 

HISTORIA

1. ZADANIE Z HISTORII DLA KLAS PIERWSZYCH

2. ZADANIE Z HISTORII DLA KLAS DRUGICH

3. ZADANIE Z HISTORII DLA KLASY IE, IC, IF (zamieszczone 21 marca)

4. ZADANIE Z HISTORII DLA KLAS IA, IB, ID - OD PANI PAULINY KĘPY (zamieszczone 23 marca)

5. LEKCJA Z HISTORII DLA KLAS DRUGICH - OD PANI PAULINY KĘPY (zamieszczone 26 marca)

6. ZADANIE Z HISTORII DLA KLASY IE, IC, IF (zamieszczone 27 marca)

7. ZADANIE Z HISTORII DLA KLAS IA, IB, ID - OD PANI P. KĘPY (zamieszczone 30 marca)

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. ZADANIE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS TRZECICH

2. LEKCJA I ZADANIE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS TRZECICH (zamieszczone 26 marca)

 

 

BIOLOGIA

1. ZADANIE Z BIOLOGII DLA KLASY 1A, 1B, 1D

2. ZADANIE Z BIOLOGII DLA KLASY 1A, 1B, 1D (zamieszczone 27 marca)

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1. ZADANIE Z WDŻ DLA KLASY 1B - OD PANI F. STAŚTO (zamieszczone 30 marca)

2. ZADANIE Z WDŻ DLA KLASY 2A, 2C - OD PANI F. STAŚTO (zamieszczone 30 marca)

3. ZADANIE Z WDŻ DLA KLASY 1E - OD PANI F. STAŚTO (zamieszczone 30 marca)

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

1. ZADANIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS TRZECICH - 3B, 3D, 3F - OD PANI MAŁGORZATY KUTEK

2. LEKCJA DLA KLAS 3B, 3D, 3F

3. PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ - INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ( IPD ) KLASY 3B 3D 3E - OD PANI MAŁGORZATY KUTEK

 

INFORMATYKA

1. ZADANIA Z INFORMATYKI DLA KLAS 1C,1E, 1F - OD PANI ANETY MYSIAK

2. ZADANIA Z INFORMATYKI DLA KLAS 1A,1B, 1D - OD PANI ANETY MYSIAK I PANI KATARZYNY SZYMURY

3. ZADANIA Z INFORMATYKI DLA KLAS 1A,1B, 1D - OD PANI ANETY MYSIAK I PANI KATARZYNY SZYMURY (zamieszczone 25 marca)

4. ZADANIA Z INFORMATYKI DLA KLAS 1C,1E, 1F - OD PANI ANETY MYSIAK (zamieszczone 26 marca)

 

RELIGIA

1. ZADANIE Z RELIGII DLA WSZYSTKICH

2. ZADANIE  - OD WSZYSTKICH KATECHETÓW (zamieszczone 30 marca)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. ZADANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH

1. ZADANIE Z Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - OD NAUCZYCIELI WF-U (zamieszczone 28 marca)

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - INFOTERAPIA

1. ZADANIE Z INFOTERAPII - OD PANI ANETY MYSIAK I KATARZYNY SZYMURY - także dla chętnych, którzy zamiast infoterapii mają informatykę (zamieszczone 27 marca)

1. ZADANIE Z INFOTERAPII - OD PANI ANETY MYSIAK I KATARZYNY SZYMURY - także dla chętnych, którzy zamiast infoterapii mają informatykę (zamieszczone 30 marca)

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

1. ZADANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA KLASY IIIB - OD PANI ANNY DUBAS (zamieszczone 27 marca)

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - LOGOPEDIA

1. ZADANIE Z LOGOPEDII - OD PANI TERESY SZUMILAS

 

ZAWÓD: CUKIERNIK

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW  -  OD PANI HALINY POŁCZYŃSKIEJ

2. ZADANIE DLA KLASY II -  OD PANI MAŁGORZATY PISKORSKIEJ

3. ZADANIE DLA KLASY IB, IIA, IIIA  - OD PANI MARZENY WOŁKOWSKIEJ

4. ZADANIE DLA KLASY IIA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH -  OD PANI MAŁGORZATY PISKORSKIEJ

5. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IIA, IIIA  -  OD PANI HALINY POŁCZYŃSKIEJ (zamieszczone 26 marca)

6. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IIA, IIIA, IB  -  OD PANI MARZENY WOŁKOWSKIEJ (zamieszczone 27 marca)

 

ZAWÓD: MONTER

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW  -  OD PANI JOANNY KOSOWSKIEJ -GRYNKIEWICZ

 

ZAWÓD: KALETNIK

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW  -  OD PANI URSZULI SUTOWSKIEJ - NOWAK

2. ZADANIA DLA UCZNIÓW - OD PANI KATARZYNY SAMBORSKIEJ (zamieszczone 27 marca)

 

ZAWÓD: FRYZJER

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW  -  OD PANI URSZULI SUTOWSKIEJ - NOWAK

 

 

ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

1. ZADANIA DLA UCZNIÓW  -  OD PANI BEATY ADAMCZYK

2. ZADANIA DLA UCZNIÓW  -  OD PANI EWY BIEL

3. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY IIIC -  OD PANI BEATY ADAMCZYK (zamieszczone 24 marca)

4. ZADANIA DLA UCZNIÓW Z KLASY IIIC  -  OD PANI EWY BIEL (zamieszczone 26 marca)

5. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY IC -  OD PANI BEATY ADAMCZYK (zamieszczone 26 marca)

6. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY IC -  OD PANI BEATY ADAMCZYK (zamieszczone 27 marca)

7. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY IIIG -  OD PANI BEATY ADAMCZYK (zamieszczone 27 marca)

8. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY ID, IIIC -  OD PANI DANUTY LISOWSKIEJ (zamieszczone 30 marca)

 

 

ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. ZADANIA DLA KLASY IA, IE, IIC, IIIF  -  OD PANA MARIUSZA FORNALA

2. ZADANIA DLA KLASY IIC, IIIF  -  OD PANA ADAMA PISKORZA

3. ZADANIA DLA KLASY IA, IE, IIC, IIIF  -  OD PANA MARIUSZA FORNALA (zamieszczone 24 marca)

4. ZADANIA DLA KLASY IA, IE  -  OD PANA JANUSZA WĄSIKA (zamieszczone 24 marca)

5. ZADANIA DLA KLASY IIIF  -  OD PANA ADAMA PISKORZA (zamieszczone 25 marca)

6. ZADANIA DLA KLASY IIC, IIIF  -  OD PANA ADAMA PISKORZA (zamieszczone 30 marca)

7. ZADANIA DLA KLASY IIIF  -  OD PANA ADAMA PISKORZA (zamieszczone 30 marca)

8. ZADANIA DLA KLAS IA, IE, IIC, IIIF  -  OD PANA M. FORNALA (zamieszczone 30 marca)

9. ZADANIA DLA KLASY IA, IE  -  OD PANA J. WĄSIKA (zamieszczone 30 marca)

 

 

ZAWÓD: KUCHARZ

1. ZADANIA DLA UCZNIÓW  -  OD PANI RENATY RUDAWSKIEJ

2. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLASY IA, IC, IIC, IIID -  OD PANA JAKUBA WALASA

3. ZADANIA DLA UCZNIÓW  Z KLAS I, II, III -  OD PANI RENATY RUDAWSKIEJ (zamieszczone 21 marca)

4. ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW -  OD PANI RENATY RUDAWSKIEJ (zamieszczone 23 marca)

5. ZADANIA DLA UCZNIÓW  ZAWODU -  OD PANA JAKUBA WALASA (zamieszczone 23 marca)

6. ZADANIA DLA UCZNIÓW  ZAWODU -  OD PANA JAKUBA WALASA (zamieszczone 25 marca)

7. ZADANIA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW -  OD PANI RENATY RUDAWSKIEJ (zamieszczone 26 marca)

8. ZADANIA DLA UCZNIÓW -  OD PANI R. RUDAWSKIEJ (zamieszczone 30 marca)

9. ZADANIA DLA UCZNIÓW  ZAWODU -  OD PANA J. WALASA (zamieszczone 30 marca)

 

ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW - OD PANI JOLANTY NYCZ

2. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IIIB - OD PANI BOGUSŁAWY BOCIANOWSKIEJ

3. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IB - OD PANI BOGUSŁAWY BOCIANOWSKIEJ

4. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IB - OD PANI JOLANTY NYCZ

5. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IIIB - OD PANI JOLANTY NYCZ (zamieszczone 25 marca)

6. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA KLASY IB, IIIB - OD PANI BOGUSŁAWY BOCIANOWSKIEJ (zamieszczone 27 marca)

7. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IB, IIIB - OD PANI J. NYCZ (zamieszczone 30 marca)

 

ZAWÓD: SPRZEDAWCA

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY I, II I III

2. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IF ,II D, III C (zamieszczone 25 marca)

3. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY IF ,II D, III C (zamieszczone 30 marca

 

 

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

1. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY 3G - OD PANA ADAMA MALADY

2. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY 1A, 1E, 2B, 3G - OD PANA ADAMA MALADY (zamieszczone 24 marca)

3. ZADANIE DLA UCZNIÓW Z KLASY 3G - OD PANA A. MALADY (zamieszczone 30 marca)

 

 

 

KONKURSY

1. ZNAJDŹ RÓŻNICE

2. KONKURS PLASTYCZNY DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW (SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 30 ORAZ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 2) - ORGANIZATOR: PANI PEDAGOG MAŁGORZATA KUTEK

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY przesyłają do uczniów wychowawcy indywidualnie