Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

ZADANIA NA CZAS KWARANTANNY

(kliknij w nazwę przedmiotu)

 

JĘZYK POLSKI

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

 

 

GEOGRAFIA

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

MATEMATYKA

 

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

FIZYKA

 

 

CHEMIA

 

 

HISTORIA

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

BIOLOGIA

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

 

INFORMATYKA

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - INFOTERAPIA

 

 

RELIGIA

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

ZAWÓD: CUKIERNIK

 

 

ZAWÓD: KALETNIK

 

 

ZAWÓD: FRYZJER

 

 

ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

ZAWÓD: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

ZAWÓD: KUCHARZ

 

ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA

 

 

ZAWÓD: SPRZEDAWCA

 

 

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

KONKURSY

1. ZNAJDŹ RÓŻNICE

2. KONKURS PLASTYCZNY DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW (SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 30 ORAZ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 2) - ORGANIZATOR: PANI PEDAGOG MAŁGORZATA KUTEK

 

ZADANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY przesyłają do uczniów wychowawcy indywidualnie