Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 


Otrzymaliśmy certyfikat "WF z klasą"

 


Otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie"


Otrzymaliśmy policyjny certyfikat "Szkoła promująca bezpieczeństwo".Współpracujemy z Farmą Życia


Współpracujemy ze szkołą w Norymberdze

Współpracujemy z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)


 

 

 

 

 

 

RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 z siedzibą w Krakowie ul. Barska 45 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1.    Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.    Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.    Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa

Dane Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek • Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków • Adres mailowy – inspektor1@mjo.krakow.pl

 

_________________________

16 czerwca 2019

WYCIECZKA DO NORYMBERGI

W ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieży, ośmioro uczniów naszego Ośrodka wraz z opiekunami spędziło 7 dni pełnych atrakcji w niemieckiej Bawarii... Więcej...

 

_________________________

14 czerwca 2019

PROJEKT "KREATOR KARIERY II"

Konkurs "Rozmowa o pracę" rozstrzygnięty, dał nam - uczniom, możliwość sprawdzenia swoich szans na otwartym rynku pracy. Uczniowie walczyli o miejsce w projekcie, który zapewni im płatny staż zawodowy i stworzy warunki pracy w wybranym zakładzie pracy... Więcej...

 

_________________________

13 czerwca 2019

KONFERENCJA "PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ LEPSZEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO"

"Praktyki zagraniczne szansą lepszego startu zawodowego" to tytuł konferencji, która odbyła się 5 czerwca w naszym Ośrodku... Więcej...

 

_________________________

5 czerwca 2019

POD SŁOŃCEM ITALII

W dniach 22-31 maja odbyła się długo wyczekiwana wycieczka do Włoch. W podróż udała się grupa 20 uczniów ze szkoły przysposabiającej i szkoły branżowej. Wyjazd został zorganizowany przy współudziale Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z ul. Zamoyskiego... Więcej...

_________________________

4 czerwca 2019

VII SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Mottem tegorocznego konkursu było stwierdzenie: SŁOWA POWINNY ŁĄCZYĆ. Etyczne posługiwanie się mową opiera się na komunikacji, w której nie może być miejsca na ubliżanie, obrażanie, brutalność, naśmiewanie się czy oszukiwanie. Stąd część zagadnień konkursowych dotyczyła etyki języka... Więcej...

_________________________

POD czerwca 2019

DNI KRAKOWA

 Już 1 czerwca ruszają Dni Krakowa: trwające przez cały miesiąc święto miasta, którego program wypełniają rozmaite imprezy kulturalne, od Święta Flagi Miasta, przez Paradę Smoków, po Festiwal Kultury Żydowskiej... Więcej...

_________________________

31 maja 2019

 UCZNIOWIE - TERMINY I MIEJSCA EGZAMINÓW

Drodzy uczniowie!

W sekretariacie Szkoły przy ul. Szujskiego 2 są do odebrania karty informujące o terminie i miejscu egzaminów zawodowych. Każdy zdający proszony jest o podejście do sekretariatu.

_________________________

28 maja 2019

FESTIWAL NAUKI 2019

 Dnia 16 maja uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia wzięli udział w wielkim wydarzeniu naukowym - 19. FESTIWALU NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE. Zwiedziliśmy Naukowe Miasteczko Festiwalowe, gdzie swój dorobek i osiągnięcia zaprezentowały krakowskie uczelnie oraz liczne instytucje naukowe... Więcej...

_________________________

27 maja 2019

JOB SHADOWING - OŚRODEK SAINT JOHN OF GOD COMMUNITY SERVICES W IRLANDII

 W dniach 12 - 18 maja  dyrekcja SOSW nr 1 w Krakowie wraz z dwójką nauczycieli uczestniczyła w projekcie pt. "Niepełnosprawny uczeń w holistycznej podróży do Europy przez cyfrowy świat mediów i nowych technologii" w Irlandii. W ramach programu Erasmus+ przez okres siedmiu dniu uczestnicy obserwowali pracę irlandzkich nauczycieli, terapeutów, pracowników socjalnych... Więcej...

_________________________

26 maja 2019

WYJŚCIE GRUPY CUKIERNIKÓW DO NAJWIĘKSZEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU PIEKARSKO - CUKIERNICZEGO W KRAKOWIE

 13 maja uczniowie z cukiernictwa zwiedzali największy państwowy zakład piekarsko - ciastkarski w Krakowie - Spółdzielnię Produkcji Piekarsko-Ciastkarskiej przy ul. Bociana 13. Podczas tej wizyty młodzież zapoznała się z organizacją pracy zakładu, układem funkcjonalnym pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych oraz pracą piekarzy i cukierników... Więcej...

 

_________________________

26 maja 2019

STAŻ ZAWODOWY W NIEMCZECH

 W dniach od 30 marca do 13 kwietnia grupa uczniów naszej szkoły odbywała zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech, w ramach europejskiego programu Erasmus+ uczniowie zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej realizowali projekt pt. „Staż zawodowy szansą młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na integrację zawodową i społeczną“... Więcej...

 

_________________________

20 maja 2019

"PRZERWAĆ KRĄG NIEMOCY"

 Projekt „Przerwać krąg niemocy” organizowany przez Galicyjską Fundację ”Wsparcie, Integracja, Rozwój” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie, wszedł w kolejną fazę... Więcej...

 

_________________________

16 maja 2019

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MATEMATYKA Z ANGIELSKIM HOLISTYCZNIE CZYLI JAK?"

 Realizując projekt Erasmus + już po raz drugi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbył się międzyszkolny konkurs „Matematyka z angielskim holistycznie, czyli jak?”... Więcej...

 

_________________________

15 maja 2019

WYCIECZKA SPDP NR 2 DO WARSZAWY

 W dniach 7 - 9 kwietnia odbyła się wycieczka do Warszawy uczniów SPdP. Wycieczka miała charakter krajoznawczy. Dzięki bardzo miłej pani przewodnik zwiedziliśmy ciekawe miejsca, między innymi Pałac Kultury i nauki, łazienki, Centrum Kopernika... Więcej...

_________________________

15 maja 2019

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW SPDP NR 2 W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 W dniach 15 i 16 kwietnia mieliśmy okazję gościć w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej. Okazją była przedświąteczny przegląd prac naszych uczniów noszący tytuł „Kolory wiosny”... Więcej...

 

_________________________

15 maja 2019

I OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "TAK - SPRAWNI W ZAWODZIE"

 W dniach 1 - 4 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu odbył się pod Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki I Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej „Tak - sprawni w zawodzie”... Więcej...

 

_________________________

13 maja 2019

SZKOLNY ETAP KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA "SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 2019"

 W dniu 29 marca odbył się szkolny etap konkursu „Spotkania z książką 2019”. W konkursie brali udział uczniowie z obu szkół wchodzących w skład Ośrodka, którzy rywalizowali ze sobą w osobnych kategoriach... Więcej...

_________________________

12 maja 2019

X FESTIWAL KARAOKE "ŚPIEWAJMY RAZEM"  

 W dniu 2 kwietnia odbył się  X jubileuszowy Festiwal Karaoke"Śpiewajmy razem". Uczestnikami festiwalu była młodzież z woj. małopolskiego. Honorowym patronatem był prezydent miasta Krakowa a gościem specjalnym nasz przyjaciel Pan Andrzej Kozłowski... Więcej...

_________________________

12 maja 2019

WIZYTA DELEGACJI Z FRANCJI  

W ramach współpracy międzynarodowej gościliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie delegację z francuskiego regionu partnerskiego, która odwiedzała Kraków z okazji Festiwalu Zawodów...  Więcej...

_________________________

9 maja 2019

XVIII MAŁOPOLSKI KONKURS KUCHARSKO - CUKIERNICZY  

W dniach 27 i 28 marca odbył się XVIII Małopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczy o Puchar Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było „Jestem artystą – od pasji do profesji.”...  Więcej...

 

 

_________________________

9 maja 2019

NOWY PROJEKT "KREATOR KARIERY" 

Jak co roku organizujemy projekt „Kreator Kariery”, mający na celu zachęcenie absolwentów obecnego rocznika 2018/2019, do podjęcia pracy zawodowej. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie którzy kończą w tym roku szkolnym szkołę...  Więcej...

 

_________________________

2 maja 2019

STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW NASZEGO OŚRODKA W BRANŻY TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNEJ W RAMACH UNIJNEGO PROJEKTU PODDZIAŁANIE 10.2.1. "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - ZIT" 

    Głównym celem projektu jest zwiększanie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół branżowych.

    W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych z dniem 6 maja 2019 r. ogłaszamy nabór do uczestnictwa w stażu zawodowym u następujących pracodawców w Krakowie: HOTEL HILTON GARNDEN INN LIDER HOTEL EFEKT HOTEL

    Staż zawodowy będzie trwał od 21 czerwca 2019r. do 22 lipca 2019r. (łącznie 150 godzin) zgodnie z Ramowym Programem dla danego zawodu. Każdy zakwalifikowany uczeń po odbyciu udokumentowanego stażu i spełniając warunki umowy otrzyma 1500 zł.

    Zainteresowanych zapraszamy na Warsztaty Szkolne przy ul. Barskiej 45 w celu uzupełnienia formularzu zgłoszeniowego. Realizatorem projektu CKZ jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. 

_________________________

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW

 SZKOŁY BRANŻOWEJ I –go STOPNIA

NA FESTIWALU ZAWODÓW  

W dniach 21 -23 marca 2019 roku wzięliśmy udział w Festiwalu Zawodów, który odbył się w Kraków Expo przy ulicy Galicyjskiej. Nasza Szkoła zaprezentowała się aż w trzech branżach: administracyjno – usługowej, gastronomiczno – turystycznej oraz mechanicznej...  Więcej...

_________________________

31 marca 2019

WYCIECZKA DO FABRYKI SZKŁA  

W dniu 25 marca uczniowie klas III A oraz III C odwiedzili Fabrykę Szkła - Centrum Szkła i Ceramiki. Uczestniczyliśmy w pokazie ręcznego formowania szkła „na żywo"...  Więcej...

 

_________________________

19 marca 2019

DZIEŃ OTWARTY  

W dniu 12 marca odbył się Dzień Otwarty w Naszym Ośrodku. Po raz kolejny uczniowie którzy nas odwiedzili mieli szansę spróbować swoich sił jako sprzedawca, pomocnik fryzjera, pomocnik obsługi hotelowej, kucharz, cukiernik, pomocnik krawca, kaletnik, mechanik pojazdów... ; Więcej...

_________________________

OBÓZ NARCIARSKI W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ  

Początek marca grupie młodzieży z naszego Ośrodka upłynął pod znakiem intensywnej pracy związanej z nauką lub doskonaleniem jazdy na nartach. Tygodniowy obóz w Białce Tatrzańskiej minął w mgnieniu oka dzięki wielu atrakcjom przygotowanym przez naszych wychowców/instruktorów i intensywnemu treningowi narciarskiemu... Więcej...

____________________________

19 marca 2019

"PRZERWAĆ KRĄG NIEMOCY" - WYJAZD DO ZAKOPANEGO  

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” uczestnikom projektu „Przerwać krąg niemocy” zorganizowało, po pracowitym kursie, wspólny wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy do Zakopanego. W pensjonacie Pod Giewontem mieliśmy zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego „Impuls do zmian”...  Więcej...

____________________________

19 marca 2019

ZAPOMNIANE OGNIWO – MŁODZIEŻ NIEZŁOMNA  

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie szkoły branżowej uczestniczyli w kinie Kijów w projekcie edukacyjnym przygotowanym przez krakowski oddział IPN-u oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie...  Więcej...

____________________________

8 marca 2019

"PRZERWAĆ KRĄG NIEMOCY"

W ramach projektu „Przerwać krąg niemocy” realizowanego przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, zakończył się kolejny etap, czyli miesięczne szkolenie zawodowe w zakresie: Pracownik obsługi gospodarczej z obsługą komputera...  Więcej...

____________________________

24 lutego 2019

DYPLOMY I NAGRODY OD ARCYBISKUPA

W dniu 14 lutego w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego "JAN PAWEŁ II. JAK KAROL ZOSTAŁ PAPIEŻEM "...  Więcej...

 

 

____________________________

24 lutego 2019

VII SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY "JĘZYK POLSKI - OJCZYZNA NASZYCH MYŚLI"

Więcej na temat konkursu...

____________________________

20 lutego 2019

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - CYKL LEKCJI OTWARTYCH

Realizując projekt Erasmus+ "Niepełnosprawny uczeń w holistycznej podróży do Europy przez świat mediów i nowych technologii" oraz cele jakie wyznaczyliśmy sobie w działaniach Specjalnego Ośrodka odbył się cykl lekcji otwartych połączony z warsztatami dla nauczycieli...  Więcej...

____________________________

17 lutego 2019

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU

6 lutego uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w spotkaniu dotyczącym zagrożeń związanych z piciem alkoholu. W czasie prawie półtoragodzinnej prelekcji była mowa o fazach uzależnienia oraz stratach zdrowotnych i materialnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu...  Więcej...

____________________________

14 lutego 2019

KONKURS "MY TO POTRAFIMY"

W styczniu odbył się konkurs "My to potrafimy", do którego przystąpili uczniowie klas III SPdP nr 2...  Więcej...

____________________________

13 lutego 2019

KONKURS "ZAWODOWCY NA START"

Na przełomie grudnia i stycznia odbyła się VIII edycja konkursu "Zawodowcy na start". Wzięli w niej udział uczniowie z poszczególnych zawodów Branżowej Szkoły I stopnia... Więcej...

____________________________

8 lutego 2019

I MIEJSCE DLA ALEKSANDRY GÓRKI

I

II MIEJSCE DLA ANNY SIEŃKO

I miejsce dla Aleksandry Górki oraz II miejsce dla Anny Sieńko w Ogólnopolskim Konkursie Hotelarskim Online "Dobry uczeń - świetny pracownik" 2018/2019... Więcej...

____________________________

7 lutego 2019

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU p.t. „DZIAŁAJMY RAZEM”

Jak co roku w naszej szkole w dniu 7 lutego włączyliśmy się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Tym razem uwaga prelegentów skupiła się wokół tematów związanych z mową nienawiści. ... Więcej...

____________________________

4 lutego 2019

RELACJA NAUCZYCIELKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Z KURSU ERASMUS +  , KTÓRY ODBYŁA NA MALCIE

W ramach programu Erasmus mój kurs realizowałam w szkole językowej ETI w ST’Julians na Malcie. Szkoła ETI oferuje szeroki zakres kursów językowych w tym również kurs dotyczący stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii ICT w którym brałam udział... Więcej...

 

____________________________

3 lutego 2019

"PRZERWAĆ KRĄG NIEMOCY - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I REINTEGRACJA ZAWODOWA"

To projekt GALICYJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, który jest aktualnie realizowany w naszym Ośrodku, w okresie od grudnia 2018r. - do września 2019r. Bierze w nim udział 20 osób w większości naszych absolwentów. Głównym celem projektu jest likwidacja osobistych barier oraz integracja społeczna i zawodowa... Więcej...

____________________________

31 stycznia 2019

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego w czerwcu proszeni są o złożenie wypełnionej deklaracji w sekretariacie szkolnym ul. Szujskiego do dnia 12 lutego. Wzór deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły.

____________________________

31 stycznia 2019

BEZPIECZNI W SZKOLE I W MIEŚCIE - SPOTKANIE Z POLICJĄ, ABSOLWENTAMI I ... PSAMI

W dniu 29 stycznia wychowankowie naszego ośrodka oraz uczestnicy kursu "Przerwać krąg niemocy” (wśród nich wielu naszych absolwentów) brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji... Więcej...

___________________________

12 stycznia 2019

NAD GROBEM MŁODYCH OCHOTNIKÓW Z PODZIEMNEJ ARMII

    Tuż przed feriami zimowymi, w piątek 11 stycznia, na Cmentarzu Rakowickim od-były się obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zostały zorganizowane w ramach programu Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa... Więcej...

___________________________

12 stycznia 2019

MATEMATYKA Z ANGIELSKIM HOLISTYCZNIE

W ramach projektu Erasmus+ odbyła się ciekawa lekcja "Matematyka z angielskim holistycznie" - klasy trzecie szkoły branżowej wzięły udział w kilku multimedialnych quizach z wykorzystaniem narzędzi ICT... Więcej...

____________________________

12 stycznia 2019

KONKURS "EKIPA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

W dniu 18 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs „Ekipa św. Mikołaja”. Zobaczyliśmy w tym roku Mikołaja , który śpiewał jak Zbigniew Wodecki. Był też jurorem przy wyborze najpiękniejszego, niebiańskiego głosu. Rozpakował niezwykły prezent i tańczył ze Śnieżynką, Elfami i Reniferami. Było jak zawsze wesoło, świątecznie i odlotowo... Więcej...

____________________________

12 stycznia 2019

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANY PIERNIK

W dniach 17 - 19 grudnia odbył się konkurs na „Najpiękniej udekorowany piernik”. Brała w nim udział młodzież ucząca się w zawodzie cukiernik... Więcej...

_____________________________

2 stycznia 2019

LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD 2018

Więcej...

____________________________

22 grudnia 2018

UCZNIOWIE NA PRZEGLĄDZIE JASEŁKOWYM

12 grudnia młodzież SOSW nr 1 wzięła udział w przeglądzie jasełkowym zorganizowanym przez Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej... Więcej...

 

____________________________

21 grudnia 2018

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

6 grudnia odwiedził Nas Święty Mikołaj, który przyniósł wielki wór prezentów, rozdając wszystkim uczniom i pracownikom świąteczne upominki. W tym dniu odbyła się również w Naszym Ośrodku konferencja dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, którą poprowadziła Nasza Pani Wizytator... Więcej...

____________________________

13 grudnia 2018

PISEMNE EGZAMINY ZAWODOWE

10 stycznia 2019 roku odbędą się pisemne

egzaminy zawodowe z kwalifikacji B.05,B.06,M18,T.06.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny

rozpoczęcia egzaminów znajdują się w sekretariacie szkolnym.

____________________________

12 grudnia 2018

KURS "KREATYWNY PRACOWNIK ŚWIADCZĄCY USŁUGI HOTELARSKIE"

Jesteśmy na półmetku realizacji kursów ,,Kreatywny pracownik świadczący usługi hotelarskie’’ prowadzonych od września 2018 roku w ramach Unijnego projektu poddziałania 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”... Więcej...

____________________________

12 grudnia 2018

II MIEJSCE DLA NATALII I MATEUSZA W KONKURENCJI "FANTAZJA NA BISZKOPCIE"

7 grudnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie "Mam zawód mam fantazje". II miejsce dla Natalii i Mateusza w konkurencji "Fantazja na biszkopcie". Gratulujemy! Więcej...

____________________________

29 listopada 2018

KONFERENCJA

W dniu 21 listopada w Ośrodku odbyła się konferencja „Formy pomocy i metody terapii w kształceniu zawodowym dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”...  Więcej...

____________________________

27 listopada 2018

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbyła się uroczysta akademia, w której młodzież zaprezentowała przekrój dziejów Polski...  Więcej...

____________________________

22 listopada 2018

KACPER I DOMINIKA LAUREATAMI KONKURSU PAPIESKIEGO

Z wielką radością informujemy, że nsi uczniowie Kacper i Dominika zdobyli pierwsze i drugie miejsce w Konkursie Plastycznym pt. "Jan Paweł II. Jak Karol został papieżem"...  Więcej...

 

 

____________________________

19 listopada 2018

DZIEŃ SZALONEGO GRZEBIENIA

W dniu 8 listopada zaczął się Dzień Szalonego Grzebienia, w którym gościły uczennice z Zespołu Szkół im. Tadeusza Sendzimira pod opieka Pani Jagody które pokazały swoje umiejętności na głowach uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości...  Więcej...

____________________________

15 listopada 2018

PREZENTACJA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 100 lecia niepodległości Polski uczestniczyliśmy w prezentacji multimedialnej śladami historii naszego kraju...  Więcej...

 

____________________________

8 listopada 2018

W podziemiach Rynku Głównego

W ramach programu Erasmus+ „Niepełnosprawny uczeń w holistycznej podróży do świata mediów i nowych technologii” wdrożonego projektu „Dnia Polskiego po Krakowsku” Szkoła Przysposabiająca przeszła szlakiem multimedialnej wyprawy po płycie Rynku Głównego...  Więcej...

 

____________________________

7 listopada 2018

Wolność przyszła z Podgórza

Pod takim hasłem 31 października na placu Niepodległości odbyły się główne uroczystości 100. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. W trakcie ich trwania Ośrodek reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Krzysztof Juszczak, Ewelina Latko i Maria Porada...  Więcej...

____________________________

6 listopada 2018

Udział monterów w konkursie "Mam zawód. Mam fantazję"

Drużyna monterów w dniu 26 października w Łapanowie brała udział w małopolskim konkursie "Mam Zawód. Mam Fantazję", w konkurencji "Dekoracja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę"...  Więcej...

____________________________

4 listopada 2018

Udział uczennicy Elżbiety Polak w konkursie „Mam zawód. Mam fantazję”

W dniu 23 października odbył się konkurs „Mam zawód. Mam fantazję” organizowany przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"...  Więcej...

____________________________

29 października 2018

Dzień otwarty

Dzień otwarty w Naszym Ośrodku jak zawsze okazał się szansą do zapoznania się z poszczególnymi zawodami, spróbowania swoich sił jako sprzedawca, pomocnik fryzjera, hotelarza, krawca czy też kucharz czy cukiernik lub mechanik pojazdów...  Więcej...

____________________________

27 października 2018

Dzień Polski po krakowsku

19 października Szkoła Przysposabiająca uczestniczyła w Dniu Polskim po Krakowsku. Była to bardzo nowoczesna multimedialna podróż z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii...  Więcej...

____________________________

27 października 2018

Dzień nauczyciela w naszej szkole

Dnia 16 października z okazji dnia Dnia Nauczyciela i Patrona Naszego Ośrodka odbyła się uroczysta akademia szkolna...  Więcej...

____________________________

18 października 2018

V Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora SOSW Oświęcim

V Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora SOSW Oświęcim zamknięty na II miejscu!!! Gratulujemy!  Więcej...

____________________________

"Mamy kota na punkcie mleka"

W ramach koła chemicznego i projektu edukacyjnego "Mamy kota na punkcie mleka", Pani Aneta wraz z uczniami zdobyła nagrodę od Polskiej Izby Mleka - Maszynę do lodów włoskich!!! Nagrodę przekazano pracownikowi pomocniczemu obsługi hotelowej... Więcej...

____________________________

16 października 2018

Uczniowie na wystawie "moto - historie"

Dnia 4 października klasy I A i I B wzięły udział w wystawie Moto - historie, która mieści się w surowych przestrzeniach Hangaru Czyżyny, na terenie byłego lotniska... Więcej....

____________________________

16 października 2018

Asy polskiego lotnictwa na ekranie

    Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym... Tymi słowami podziękowania brytyjskiego premiera Winstona Churchilla dla pilotów, walczących na angielskim niebie, kończy się film Dywizjon 303... Więcej...

____________________________

7 października 2018

OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W SOSW NR 1

W związku z obchodami 100-lecia niepodległości zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w przedsięwzięciach, organizowanych w miesiącach październiku i listopadzie na terenie naszego Ośrodka... Więcej...

____________________________

7 października 2018

SUKCES NASZEJ DRUŻYNY CUKIERNICZO - HOTELARSKIEJ

W dniu 2 października odbył się konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”. Drużyna w składzie – Natalia Jurkowska z kl. IIA (cukiernik) i Mateusz Larysz z kl IIC (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) wzięli udział w konkurencji: „Fantazje na biszkopcie” i zajęli II miejsce!!!... Więcej...

____________________________

6 października 2018

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

W dniu 28 września odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W tym wyjątkowym dniu na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, dyrekcja, rodzice, a także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego... Więcej...

____________________________

3 października 2018

KONKURS "JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM"

100 lat niepodległości Polski i język angielski? ALEŻ TAK! Powiedz głośno całemu światu z czego jesteś najbardziej dumny jako Polak. Konkurs dla wszystkich klas Szkoły Branżowej... Więcej...

 

 

____________________________

REALIZACJA PROJEKTU "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - ZIT"

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowana będzie realizacja Unijnego projektu w ramach poddziałania 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”... Więcej...

____________________________

30 września 2018

UDZIAŁ W JARMARKU ŚW. MICHAŁA NA MAŁYM RYNKU

Udział w Jarmarku św. Michała na Małym Rynku. Młodzież mogła zobaczyć różnego rodzaju rzemiosło oraz zasmakować prawdziwej czekolady... Więcej...

____________________________

30 września 2018

PIKNIK W PARKU BEDNARSKIEGO

Już po raz kolejny uczestniczyliśmy w pikniku jesiennym w Parku Bednarskiego. Spotkanie zorganizował Dom Kultury Podgórze dla szkół i placówek specjalnych Dzielnicy Podgórze... Więcej...

____________________________

24 września 2018

UDZIAŁ W JUBILEUSZU 45-LECIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

14 września uczestniczyliśmy na zaproszenie jednej z naszych uczennic w jubileuszu 45 – lecia Domu Pomocy społecznej przy ul. Babińskego... Więcej...

____________________________

22 września 2018

KALENDARZ ROKU

SZKOLNEGO 2018/2019

Więcej...

____________________________

21 września 2018

"DZIEŃ GOFRA"

W szkole branżowej w zawodzie cukiernik, uczniowie smakowicie ruszyli w nowy rok szkolny. Na miłe wspomnienie udanego lata, zorganizowali „Dzień gofra” ... Więcej...

____________________________

16 września 2018

OBÓZ REHABILITACYJNY W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

W dniach 6 - 19 sierpnia, jak co roku, grupa wychowanków naszego Ośrodka przebywała na obozie rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze. Pobyt w "Jastrzębiej" był pełen wydarzeń oraz ciekawych atrakcji. Przy wspaniałej pogodzie nie tylko plażowaliśmy, spacerowaliśmy, zwiedzaliśmy, ale również bawiliśmy się! ... Więcej...

____________________________

16 września 2018

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dnia 1 września 2015 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pan Dyrektor Ośrodka Jarosław Statek przywitał serdecznie uczniów, życząc im samych sukcesów i dobrych wyników nauce.... Więcej...

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum aktualności:  2009/20102010/2011, 2011/20122012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018