GODZINY DO DYSPOZYCJI RODZICA I UCZNIA

Szanowni Państwo, w trakcie godzin dostępności istnieje możliwość spotkania się z nauczycielem lub przeprowadzenia z nim rozmowy telefonicznej w celu omówienia postępów i ustalenia wskazówek do dalszej pracy.

PSYCHOLOG I PEDAGOG

Dyżury psychologów i pedagogów w roku szkolnym 2023/2024:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024: