Nasz Patron

Dnia 14 października 1988 roku nasz Ośrodek zyskał swojego Patrona, a był nim nie kto inny, jak wielki polski malarz, Jan Matejko. To szczególne wydarzenie stanowi fundament naszej instytucji, a postać Matejki inspiruje naszych uczniów do odkrywania sztuki, historii i własnych pasji.

Jan Matejko – Szkic Biograficzny

Jan Alojzy Matejko przyszedł na świat 24 czerwca 1838 roku w domu przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie. Wychowywany w licznej rodzinie ojca katolika i matki ewangeliczki, już od najmłodszych lat wykazywał wyjątkowe zdolności malarskie. Jego matka zmarła, gdy Jan miał zaledwie 7 lat, a opiekę nad nim przejęła ciotka Anna Katarzyna z Rozbergów Zamojska.

Jako młody chłopiec, Matejko doświadczał trudności w nauce przedmiotów szkolnych, jednak zawsze wykazywał ogromne zamiłowanie do malarstwa. Mimo słabej edukacji w Szkoły Św. Barbary, jego talent artystyczny nie mógł być zignorowany. Jego umiejętności rysunkowe rozwijały się głównie dzięki kopiom ilustracji z książek historycznych.

Kluczowe Daty z Życia Matejki

1838: Urodzenie Jana Matejki w Krakowie.

1852-1858: Nauka w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.

1858-1859: Otrzymanie stypendium umożliwiającego studia w Monachium.

1862: Stworzenie jednego z najpiękniejszych obrazów – „Stańczyka”.

1863: Pomoc finansowa i dostarczanie broni w czasie powstania styczniowego.

1864: Wielki sukces obrazu „Kazanie Skargi” oraz małżeństwo z Teodorą Giebułtowską.

1865: Pobyt w Paryżu i urodzenie pierwszego dziecka.

1866: Kontrowersyjny obraz „Rejtan – Upadek Polski” zdobywa złoty medal w Paryżu.

1869: Namalowanie „Unii Lubelskiej” i uznanie w Paryżu.

1872: Zakup domu przy ul. Floriańskiej w Krakowie oraz stworzenie obrazu „Stefan Batory pod Pskowem”.

Odkrywanie Polskiej Historii i Kultury

Jan Matejko nie tylko malował obrazy, ale również wnosił ogromny wkład w polityczne i patriotyczne kształtowanie świadomości społeczeństwa. Jego twórczość obejmuje zarówno dzieła o charakterze politycznym, jak „Stańczyk”, „Kazanie Skargi”, czy „Unia Lubelska”, jak i te, które uwieczniają ważne momenty w historii Polski, jak „Bitwa Pod Grunwaldem”, „Rejtan – Upadek Polski” czy „Zawieszenie Dzwonu Zygmunta”.

Dziedzictwo Matejki w Naszym Ośrodku

Jan Matejko, będący Patronem naszego Ośrodka, stanowi niezwykłe źródło inspiracji dla naszych uczniów. Jego życie i twórczość są nie tylko integralną częścią historii Polski, ale także otwierają drzwi do świata sztuki, zachęcając młode pokolenie do odkrywania własnych pasji, talentów i dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy dumni, że możemy kultywować dziedzictwo tego wybitnego artysty i myśliciela, wpajając naszym uczniom miłość do sztuki, historii oraz kreatywnego myślenia.