Branżowa Szkoła I stopnia nr 30 zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauka w szkole trwa 3 lata, z możliwością przedłużenia okresu nauki o jeden rok lub dwa lata zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczniowie mogą sami zdecydować o wyborze zawodu (np. cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomi, sprzedawca, krawiec, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik obsługi hotelowej, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kaletnik, pracownik pomocniczy fryzjera). Każdy z uczniów objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi i specjalistycznymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia objęci są terapią Warnkego, terapią EEG – Biofeedback, zajęciami z logopedą w zakresie usprawniania komunikacji itd. W szkole organizowane są godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Liczba uczniów w oddziale klasowym Branżowej Szkoły I stopnia wynosi:

— dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: nie więcej niż 16;

— dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera: nie więcej niż 5;

— dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 5.

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

KALETNIK – uczniowie poznają zasady produkcji wyrobów ze skóry oraz sposoby użytkowania maszyn kaletniczych. Wiele prac wykonują ręcznie, zatem korzystają z młotków, nożyc, noży, różnego rodzaju cęg, szczypiec, szydeł czy igieł rymarskich. Wykonują galanterię taką jak: torebki, plecaki, portfele, piórniki a także dokonują drobnych napraw.

KRAWIEC – poznaje podstawy odzieżownictwa. Wykonuje podstawowe projekty plastyczne, konstrukcje i modelowanie wyrobów odzieżowych. Obsługuje maszyny i urządzenia szwalnicze. Poznaje różne techniki szycia. Wykonuje wyroby odzieżowe, usługi krawieckie, prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych, obsługuje stanowiska parowo-cieplne.

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA – Wykonuje proste ściegi ręczne, charakteryzuje rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie, przygotowuje stanowisko pracy krawca, wykrawa podstawowe wyroby odzieżowe, obsługuje podstawowe maszyny szwalnicze, wykonuje czynności związane z szyciem podstawowych wyrobów bieliźnianych i odzieżowych (bielizna stołowa, pościelowa, fartuszki, spódnice), wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą prostych wyrobów odzieżowych, obsługuje stanowiska parowo-cieplne.

KUCHARZ – uczniowie zdobywają umiejętności związane z techniką przyrządzania różnych potraw i obsługą konsumenta. Uczą się przygotowywać posiłki według określonych receptur oraz odpowiednio do okazji nakrywać stół. Potrafią przygotować przyjęcia okolicznościowe jak też obsługują wszystkie ważne uroczystości szkolne. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach kucharskich.

CUKIERNIK – nauka w zawodzie cukiernik polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonywaniu elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych. Cukiernik potrafi ocenić jakość i przydatność surowców oraz posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami. Nasi uczniowie biorą udział w licznych szkolnych i międzyszkolnych konkursach cukierniczych. Praktyki zawodowe odbywają się w krakowskich cukierniach i zakładach cukierniczych.

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII – nauka w zawodzie polega na wykonywaniu czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, realizowaniu prac związanych z przechowywaniem żywności, wykonywaniu prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych, wykonywaniu prac pomocniczych związanych z obsługą gości, wykonywaniu czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych, wspomaganiu innych pracowników zakładów gastronomicznych przy wykonywaniu rozmaitych czynności.

SPRZEDAWCA – uczniowie przygotowują się do pracy w obiektach handlowych. Uczą się sprzedaży produktów oferowanych w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej., poznają sposób organizowania zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towaru, sposób czyszczenia, sortowania, metkowania i eksponowania przedmiotów handlowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – uczeń w zakresie mechaniki podwoziowej nabiera umiejętności posługiwania się kluczami maszynowymi, elektronarzędziami, spawarką, ściągaczami do łożysk i końcówek układu zawieszenia oraz układu kierowniczego, jak też weryfikuje przydatność części zamiennych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE – jest to zawód szerokoprofilowy pozwalający na wykonywanie większości prac wykończeniowych w budownictwie. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych.

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ – nauka w zawodzie polega na wykonywaniu czynności dotyczących utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, organizowaniu usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim, przygotowywaniu i podawaniu śniadań, sprzedaży i oferowaniu usług hotelarskich. Osoba wybierająca ten kierunek powinna lubić pracę z ludźmi oraz wykazywać zamiłowanie do czystości i porządku.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – polega na wykonywaniu prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, wykonywaniu prac porządkowych w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonywaniu prac gospodarczych oraz dbaniu o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego.

PRACOWNIK POMOCNICZY FRYZJERA – absolwent kształcący się na zawodzie pracownik pomocniczy fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zmiany kształtu włosów, wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim, wykonywania prac pomocniczych podczas wykonywania zabiegów strzyżenia, golenia oraz formowania zarostu, asystowania podczas wykonywania zabiegów zmiany koloru włosów, nabywania umiejętności z zakresu, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania, wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera, wykonywania prostych stylizacji fryzur.

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

TEORETYCZNYCH:

— przedmioty zawodowe

— przedsiębiorczość

PRAKTYCZNYCH:

— na Warsztatach Szkolnych

— w zakładach pracy

Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w Cechu Rzemiosł i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.