Aktualny kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

WRZESIEŃ

4 wrzesień – Rozpoczęcie roku szkolnego

6 wrzesień – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

wrzesień – Prelekcja przypominająca rocznice wybuchu II wojny światowej oraz ataku Armii Radzieckiej

7 wrzesień – Zebranie Rodziców klas

11 wrzesień – Zebranie Rodziców klas II, III, Zebranie rodziców wyjeżdżających na staże zawodowe

14 wrzesień – Rada Pedagogiczna Ośrodka – zatwierdzenie Planu Nadzoru

18 wrzesień – Światowy Dzień Sprzątania Świata

21 wrzesień – Ślubowanie klas pierwszych

25-27 wrzesień – posiedzenie zespołów w celu diagnozy i opracowania IPET uczniów klas I

26 wrzesień – Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

28 wrzesień – Rada Pedagogiczna Ośrodka – zatwierdzenie programu Doradztwa Zawodowego i Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”

30 wrzesień – wyjazd uczniów na staże zawodowe do Grecji

PAŹDZIERNIK

11 październik – wycieczka Integracyjna uczniów klas I BSIst nr 30

10-11 październik – wycieczka integracyjna uczniów szkoły SPdP nr2

październik – Eliminator Pychowicki – małopolskie zawody rowerowe

12 październik – Święto Edukacji Narodowej – Akademia z okazji Dnia Patrona oraz Dnia KEN

13 październik – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Edukacji Narodowej BSIst i SPDP

23-27 październik – „Szkoła pamięta” – tydzień Patrona Ośrodka i wspomnień znaczących osób dla Ośrodka, wyjście do oddziału Muzeum Narodowego Dom Jana Matejki – kl. I, organizacja prelekcji/wystawy o Patronie

26-27 październik – „Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie”

LISTOPAD

1 listopad – Święto Zmarłych

2 listopad- Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych BSIst i SPDP

3 listopad – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych BSIst i SPDP

listopad – Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniające odzyskanie niepodległości

7 listopad – Dzień otwarty Ośrodka dla uczniów szkół podstawowych

10 listopad – Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11 listopad – Święto Odzyskania Niepodległości

listopad – Dzień otwarty – warsztaty branża FRK i MOD

21 listopad – Dzień Życzliwości

25 listopad – Aukcja „Wielkiego Serca”

13 – 16 listopad – Posiedzenia zespołów wychowawczych – Rada pedagogiczna

21 listopad – zebrania z rodzicami uczniów

Listopad/grudzień – spektakl profilaktyczny dla młodzieży, spotkanie z funkcjonariuszem Policji na temat odpowiedzialności karnej sprawców cyberprzemocy i innych czynów zabronionych

30 listopad – zabawa andrzejkowa SPdP nr 2

GRUDZIEŃ

6 grudzień – Wizyta Świętego Mikołaja.

7 grudzień – „Mikołajkowe Zawody Pływackie” – zajęcia otwarte dla rodziców na pływalni

grudzień – Dzień otwarty – warsztaty branża BUD i MOT

grudzień – „Mądrze w dorosłość” – warsztaty profilaktyczne dla kl. I i II

grudzień – konkursy dla uczniów i nauczycieli związane z tradycją bożonarodzeniową

20 grudzień – szkolny Konkurs Kolęd „Przyszliśmy oddać mu pokłon”

20 grudzień – jasełka w Internacie

grudzień – spotkania opłatkowe klas – dzień z wychowawcą

23 – 31 grudzień – przerwa świąteczna

STYCZEŃ

1 styczeń – Nowy Rok

6 styczeń – Święto Trzech Króli

styczeń – Dzień otwarty – warsztaty branża HGT i SPEC

9 -11 styczeń – posiedzenia zespołów wychowawczych w celu ewaluacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

22 styczeń – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

23 styczeń – zebrania z rodzicami uczniów

28 styczeń – koniec I półrocza

30 styczeń – Rada Ośrodka – podsumowanie I półrocza

LUTY

8 luty – walentynki i tłusty czwartek

12 luty -25 luty – ferie zimowe

Luty/marzec – Dzień Bezpiecznego Internetu „Bezpieczny Internet – Wspólna Sprawa”, konkurs na ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci

29 luty – Dzień Języka Ojczystego – SPdP nr 2, Dzień Języka Ojczystego. Konkurs Poprawnej Polszczyzny

luty/marzec – obóz narciarski w Białce Tatrzańskiej

29 styczeń–9 luty – konkurs „ZAWODOWCY NA START” i „MY TO POTRAFIMY” – zadania z majsterkowania

MARZEC

8 marca – Dzień Kobiet i Mężczyzn

marzec – Dzień Otwarty SPdP – ul. Szwedzka 42, ul. Barska 45

21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

marzec – Dzień Wiosny – SPdP nr 2

marzec/kwiecień – IX Krakowski Tydzień Zawodowców – Dzień otwarty ośrodka dla rodziców i kandydatów (zgodnie z harmonogramem UMK)

26 marzec – spotkanie wielkanocne w internacie

27 marzec – tradycje wielkanocne – dzień z wychowawcą w SPdP nr 2

KWIECIEŃ

28.03 – 2.04 – Przerwa świąteczna

31.03 – 7.04 – wyjazd uczniów do Lourdes na spotkanie wielkanocne fundacji HCPT

27 marzec – Międzynarodowy Dzień Teatru – prelekcja, wyjście do teatru

marzec/kwiecień – Międzyszkolny Turniej w „Strzelectwie Sportowym” (w ramach Promocji Ośrodka)

kwiecień – próbny egzamin zawodowy – etap pisemny

kwiecień – próbny egzamin zawodowy – etap praktyczny

3 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD)

16-18 kwietnia – posiedzenia zespołów wychowawczych – Rada Pedagogiczna

23 kwietnia – spotkania z rodzicami

kwiecień / maj – Festiwal Zawodów – zgodnie z harmonogramem UW

kwiecień – Szkolny Konkurs Biblijny

24/25 kwietnia – „Światowy Dzień Książki i praw autorskich” – Konkurs Pięknego Czytania

kwiecień/maj – Festiwal Karaoke – „Śpiewajmy Razem”

22-26 kwiecień – wycieczka nad morze – BSIst nr 30 i SPdP nr 2

MAJ

1 maj – Święto Pracy

2 maj – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych BSIst nr 30 i SPdP nr 2

3 maj – Święto Konstytucji 3 maja

6 maj – Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja

maj – Warsztaty o Unii Europejskiej

13-14 maja – rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do BSIst. nr 30 i SPdP nr 2

16 maj – Dzień Pszczoły dla BSIst nr 30 i SPdP nr 2

13-18 maj – Wyjazd uczniów do Norymbergii

maj – Internat – wycieczka

maj – spotkanie z przedstawiciel Straży Miejskiej na temat konsekwencji prawnych stosowania przemocy

28 maja – dzień profilaktyki w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Papierosa”

29 maj – Dzień Dziecka- piknik szkolny – SPdP nr 2 i BS I st. nr 30

30 maj – Boże Ciało

31 maj – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych BSIst nr 30 i SPDP nr 2

CZERWIEC

czerwiec – Tydzień Osób Niepełnosprawnych

3 czerwca – Formuła 2019 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny – HGT.03 – etap praktyczny dokumentacja

1 – 7 czerwca – „XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: „Książka jest ogród”

4 czerwca – Formuła 2017 i 2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BSIst NR 30

5 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BSIst NR 30 – egzaminy

6 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BSIst – egzaminy

7 czerwca – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BSIst – egzaminy

4 – 6 czerwiec – Posiedzenie zespołów w celu ewaluacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów

13 czerwiec – Rada klasyfikacyjna dla klas I, II, III BSIst nr 30 i SPdP nr 2

19 czerwiec – Piknik na pożegnanie klas III

czerwiec – msza św. na zakończenie roku szkolnego

20 czerwiec – rada ośrodka – podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwiec – zakończenie roku szkolnego

przez cały rok – Zawody sportowe: udział w spotkaniach Olimpiad specjalnych w ramach Współpracy z „MSSS Sprawni- Razem”. ZSS „Sprawni – Razem” Warszawa oraz z „Olimpiady Specjalne Polska”