Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

im. Jana Matejki w Krakowie stanowi najstarszą placówkę oświatową tego rodzaju w Krakowie. Jest miejscem, gdzie kształcimy młodzież z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi po ukończeniu szkoły podstawowej, zapewniając im wsparcie aż do 24. roku życia.

Struktura Ośrodka:

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działają trzy główne instytucje: Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 30 oraz Warsztaty Szkolne i Internat. Ta różnorodność instytucji pozwala nam dostosować nasze podejście do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając im rozwój zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i społecznym.

Nasze atuty:

Nasza placówka ma wiele do zaoferowania. Dogodne położenie w samym centrum miasta ułatwia dostęp do wielu atrakcji, a bezpłatne przejazdy komunikacją miejską po Krakowie sprawiają, że uczęszczanie do Ośrodka jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza atmosfera jest przyjazna i życzliwa, co stanowi fundament dla tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

Zaangażowanie zespołu pedagogicznego: klucz do sukcesu

Nasz zespół pedagogów oraz pracowników szkoły to grupa doświadczonych i zaangażowanych specjalistów. Dążymy do stworzenia atmosfery, w której każdy uczeń może rozwijać swój potencjał, czując się pewnie i akceptowane. Zajmujemy się specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz organizujemy zajęcia rewalidacyjne. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wychodzimy naprzeciwko potrzeb uczniów, oferując miejsca w internacie dla tych spoza Krakowa oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Różnorodność i aktywność

Zapewniamy uczniom możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach sportowych, takich jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ręczna, siłownia czy basen. Ponadto, organizujemy edukację kulturalną, obejmującą seanse filmowe, spektakle teatralne i wystawy. Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także w szkolnych imprezach wyjazdowych. Dla każdego z nich stwarzamy warunki do osiągania sukcesów, dostosowując się do ich indywidualnych możliwości.

Stała modernizacja na rzecz rozwoju

Dbałość o jakość edukacji przejawia się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, regularnej modernizacji bazy dydaktycznej oraz dostępie do dwóch nowoczesnych siłowni. Dla naszych uczniów zapewniających szybki dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych i bibliotece.

Odkryj świat zawodów

w Branżowej Szkole I stopnia nr 30

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 30 to miejsce, gdzie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zdobywają wiedzę zawodową. Proponujemy 3-letnią naukę z możliwością przedłużenia, umożliwiając uczniom wybór zawodu z zakresu m.in. kucharstwa, hotelarstwa czy mechaniki pojazdów samochodowych.

Indywidualne podejście do nauki

w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 dedykowana jest uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Kształcenie obejmuje 3 lata nauki, a każdy uczeń ma szansę zdobyć umiejętności zawodowe w obszarach takich jak kucharstwo, krawiectwo czy prace hotelarskie.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Matejki w Krakowie stawiamy na jakość edukacji, rozwój osobisty i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej placówki, gdzie historia, sztuka i profesjonalizm łączą się, tworząc unikalne miejsce nauki i rozwoju. Dołącz do nas już dziś!