Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

PUBLIKACJA  NAUKOWA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ PROWADZONYCH W OŚRODKU

 

    Rok temu podczas pierwszego lockdownu związanego z pandemią p. Maria Wyszyńska-Tyniec i p. Michał Gacek kontaktowali się z uczniami i ich opiekunami, by rozmawiać z nimi o tym, jak radzą sobie w trudnej sytuacji. Rozmowy prowadzone były w oparciu o krótki wywiad dotyczący trudności związanych z pandemią oraz krótkie kwestionariusze określające nasilenie objawów związanych z trudnościami emocjonalnymi. Na podstawie uzyskanych wyników pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego przygotowali publikację, która ukazała się w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry.

    Wyniki badań wskazują na występowanie znaczących trudności w rodzinach uczniów SOSW nr 1 w sytuacji lockdownu. Ponad 40% opiekunów wskazywało na trudności związane z dostępem do internetu, także ponad 40% badanych wskazało na utratę zatrudnienia lub możliwości wykonywania pracy przez któregoś z domowników. Jedna trzecia badanych wskazywała na problemy w załatwianiu oficjalnych urzędowych spraw, a jedna czwarta deklarowała, że u domowników doszło do pogorszenia stanu zdrowia lub pojawienia się poważnych problemów zdrowotnych. Objawy problemów emocjonalnych wystąpiły u ponad 30% badanych uczennic oraz u około 15-20% uczniów. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność objęcia uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodzin dodatkową opieką psychologiczną i psychiatryczną w sytuacjach takich jak lockdown związany z pandemią. W artykule rekomendowane jest wdrożenie tego typu rozwiązań. Artykuł dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.576867/full