Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

6.05.2016 r.

Sprawa Nr 1/PN/2016 

Przetarg nieograniczony na: „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 1 do wymogów przeciwpożarowych przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie- kontynuacja”.
 

-- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

 


13.08.2015 r.

Sprawa Nr 2/PN/2015

Przetarg nieograniczony na: „Remont parkietu na korytarzu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie”.
 

-- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

 


24.06.2015 r.

Sprawa Nr 1/PN/2015

Przetarg nieograniczony na: „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie”.
 

-- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej