Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Kraków, dn. 27.04.2018r.

Sprawa Nr SOSW/PN/1/2018

    Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki ul. Barska w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Termin składania ofert upływa 16.05.2018r. godz. 10:00
 

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018r.

SIWZ z załącznikami


Zał. nr 8:

a) Dokumentacja Projektowa

b) Decyzja Nr 85/6740.3/2017 z dnia 06.11.2017r
c) Pozwolenie Nr 1114/17 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.09.2017r.
d) Przedmiary robót.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

16.05.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTA W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Ogłoszenie nr 552505-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Link

 

Kraków, dn. 24.05.2018r.

Unieważnienie postępowania - Numer sprawy: SOSW/PN/1/2018.

 

   

Kraków, dn. 24.05.2018r.

Sprawa Nr SOSW/PN/1/2018

    Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Jana Matejki ul. Barska w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Termin składania ofert upływa 19.06.2018r. godz. 11:00
 

Ogłoszenie 563778-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. ogłoszenie z dnia 24.05.2018r.

SIWZ z załącznikami


Zał. nr 8:

a) Dokumentacja Projektowa

b) Decyzja Nr 85/6740.3/2017 z dnia 06.11.2017r
c) Pozwolenie Nr 1114/17 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.09.2017r.
d) Przedmiary robót.
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Kraków,dnia. 19.06.2018r.     

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTA W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Ogłoszenie nr 563778-N-2018 z dnia 2018-05-24r.

 

Kraków, dnia. 07.08.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Ogłoszenie nr 563778-N-2018 z dnia 2018-05-24r.