Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA :

 • Do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 30

 • Do Szkoły Przysposabiającej do pracy nr 2

 

 1. podanie (druk podania do pobrania w sekretariacie szkoły)

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dalszy etap edukacyjny

 3. świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum/VII klasy szkoły podstawowej

 4. aktualna opinia psychologiczna

 5. opinia wychowawcy klasy

 6. uczniowie niepełnoletni - skierowanie do naszej placówki

 1. 3 fotografie

 2. po ukończeniu nauki tj. do końca czerwca 2019 r. - świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum/VIII klasy szkoły podstawowej, zaświadczenie dotyczące egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty oraz karta zdrowia ucznia

 3. dodatkowo, jeśli uczeń posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Zapraszamy również do naszego Internatu!

 

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW: OD 1 MARCA  2019

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

6 i 7 MAJA

W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZUJSKIEGO 2

w Krakowie

Uczniowie na rozmowy przychodzą z rodzicami

 lub opiekunami prawnymi