Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Lp.

Data

Wydarzenie

1.      

3.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

2.      

5.09.2018

Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

3.      

10.09.2018

Zebranie Rodziców klas I, Zespół ws. wielospecjalistycznej oceny ucznia

4.      

13.09.2018

Rada Pedagogiczna Ośrodka

5.      

14.09.2018

Posiedzenie zespołów w celu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla klas I

6.

25.09.2018

Zebranie Rodziców klas II, III

7.      

24.09.2018

Dyskoteka zapoznawcza, Dzień Chłopaka w internacie

8.    

28.09.2018

Ślubowanie klas pierwszych

9.    

10.2018

Zebranie Rady Rodziców

10.    

2.10.2018

Konkurs "Mam zawód mam fantazję", branża T-G cukiernik - Wadowice

11.    

10.2018

Obóz integracyjny klas  I-szych

12.    

5-7.10.2018

Wycieczka integracyjna wychowanków Internatu do Golkowic

13.    

14.10.2018

Święto Edukacji Narodowej

14.    

15.10.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.    

23.10.2018

Dzień otwarty Ośrodka

16.    

23.10.2018

Konkurs "Mam zawód mam fantazję", branża T-G kucharz - Tarnów

17.    

26.10.2018

Konkurs "Mam zawód mam fantazję", branża T-G budowlana MZiRWwB - Łapanów

18.    

1.11.2018

Święto Zmarłych

19.    

2.11.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20.    

4.11-27.11.2018

Wyjazd młodzieży do Niemiec na staże zawodowe

21.    

11.2018

Konkurs Pięknego czytania - etap szkolny

22.    

6.11.2018

Zajęcia otwarte, ul. Szwedzka, branża mechaniczna

23.    

11.2018

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

24.    

17.11.2018

Święto odzyskania Niepodległości

25.    

17.11.2018

Aukcja Wielkiego Serca

26.    

20.11.2018

Konferencja klasyfikacyjna śródokresowa

27.    

21.11. 2018

Spotkania z rodzicami

28.    

17.11.2018

Aukcja "Wielkiego Serca"

29.    

11.2018

Konferencja klasyfikacyjna śródokresowa

30.    

11.2018

Spotkania z rodzicami

31.    

26.11.2018

Andrzejki - wieczór wróżb, przepowiedni i zabaw, bal + integracja z wychowankami z zaznajomionych ośrodków

32.    

11.2018

Konkurs „Zawodowcy na start ”/ „My to potrafimy”.

33.    

1.12.2018

Światowy Dzień Walki z AIDS

34.    

6.12.2018

Ekipa św. Mikołaja

35.    

13.12.2018

Zajęcia otwarte, ul. Szwedzka, branża budowlana

36.    

19.12.2018

Szkolny konkurs kolęd

37.    

19.12.2018

Jasełka w Internacie

38.    

21.12.2018

Spotkania opłatkowe

39.    

23-31.12.2018

Przerwa świąteczna

40.    

1.01.2018

Nowy Rok

41.    

6.01.2018

Święto Trzech Króli

42.    

01.2018

Posiedzenie zespołów w celu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

43.    

7.01.2018

Bal karnawałowy w Internacie

44.    

29.01.2018

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

45.    

01.2018

Spotkania z rodzicami

46.    

01.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap pisemny

47.    

14.01-27.01.2018

Ferie Zimowe

48.    

11.01-16.02

10.02-16.02

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny

49.    

6.02.2018

Zajęcia otwarte branża turystyczno - gastronomiczna

50.    

7.02.2018

Dzień Bezpiecznego Internetu

51.    

28.02-10.03.2018

Obóz narciarski

52.    

02.2018

Walentynki – konkurs

53.    

11.02.2018

Wieczór walentynkowy – konkurs oraz dyskoteka w Internacie

54.    

4-8.03.2018

Pisemny próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap pisemny

55.    

11.03-15.03.2018

Praktyczny próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny

56.    

03.2018

Wycieczka edukacyjna SPdP nr 2

57.    

03.2018

Małopolski konkurs kucharsko –cukierniczy

58.    

03.2018

Konkurs Pięknego czytania - etap międzyszkolny

59.    

03.2018

Krakowski tydzień zawodowców

60.    

03.2018

Festiwal zawodów

61.    

25.03.2018

Dzień otwarty Ośrodka, ul. Szujskiego 2

62.    

5-7.04.2018

Wycieczka internatowa

63.    

9.04.2018

Zajęcia otwarte branża administracyjno - usługowa - krawiec, kaletnik

64.    

10.04.2018

Zajęcia otwarte branża administracyjno - usługowa - sprzedawca

65.    

11.04.2018

Dyskoteka w internacie

66.    

04.2018

Konferencja klasyfikacyjna śródokresowa

67.    

15.04.2018

Spotkanie wielkanocne w Internacie

68.    

04.2018

Spotkania z rodzicami

69.    

18.04-23.04

Przerwa Świąteczna

70.    

04.2018

Festiwal Karaoke - "Śpiewajmy razem"

71.    

04.2018

Akademia z okazji Święta 3 Maja

72.    

29.04.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

73.    

30.04.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

74.    

1.05.2018

Święto Pracy

75.    

2.05.2018

Święto Flagi Państwowej, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

76.    

3.05.2018

Święto Uchwalenia Konstytucji 3maja

77.    

4.05.2018

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

78.    

05.2018

Konkurs „Rozmowa o pracę”

79.    

05.2018

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do BSIst i SPdP

80.

05.2018

Obóz sportowo - rekreacyjny

81.    

06. 2018

Posiedzenie zespołów w celu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

82.    

06.2018

"Kajakowe rodeo" - zawody w ramach promocji Ośrodka

83.  

20.06.2018

Boże Ciało

84.  

06.2018

Wycieczka edukacyjn0-terapeutyczna SPdP nr 2

85.  

06.2018

Posiedzenie zespołów w celu opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zwanej Ewaluacją IPET

86.  

06.2018

Tydzień Osób Niepełnosprawnych

87.  

10.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna dla klas I , II,III ZSZ i SPdP nr 2

88. 

18.06.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap pisemny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

89.  

06.2018

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

90. 

21.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

91.  

06.2018

Rada Ośrodka – podsumowanie roku szkolnego

92.  

21.06-4.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe etap praktyczny

83.  

08.2018

obóz rehabilitacyjny nad morzem