Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

 

    Internat obejmuje opieką około 80 wychowanków. Mogą w nim zamieszkać uczniowie mieszkający w znacznym oddaleniu od Krakowa oraz uczniowie, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą przebywać na stałe we własnych domach.

   Opiekę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa młodzieży kadra pedagogiczna. Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze.

  Program wychowawczy internatu jest częścią programu wychowawczego Ośrodka. Opieka sprawowana przez internat obejmuje również pomoc materialną i rzeczową. Po zajęciach szkolnych jest czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozrywkę.

Proponujemy:

WYCIECZKI DYDAKTYCZNE I TURYSTYCZNE, SPACERY

DYSKOTEKI

OGNISKA

ŚWIETLICĘ Z KOMPUTERAMI, INTERNETEM I TELEWIZJĄ

ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE

KOŁO TANECZNE

KOŁO MUZYCZNE

WYJAZDY REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE W GÓRY, NAD MORZE I DO INNYCH ATRAKCYJNYCH MIAST

 

Internat "od środka" - zapraszamy do galerii życia codziennego internatu.

REGULAMIN INTERNATU