MARATON RKO

W związku ze Światowym Dniem Przywracania Czynności Serca młodzież klas pierwszych Branżowej Szkoły 1 Stopnia nr 30 wraz z nauczycielami uczestniczyła w Maratonie RKO. Akcja polegała na nieprzerwanym wykonywaniu resuscytacji na fantomach. Celem jej było zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz naukę pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i obecności.