WYJŚCIE NA WYSTAWĘ „WŁODZIMIERZ TETMAJER. SIŁA BARW I TEMPERAMENTU”

Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa, zaprosił Nas na wystawę czasową „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu”. Dzięki przychylności pracowników Muzeum klasy: 2a, 2c, 2d oraz 2f mogły wysłuchać i obejrzeć tak wyjątkową wystawę poświęconą wyjątkowej osobie.

Jest to ekspozycja monograficzna – przekrojowa prezentacja twórczości artystycznej – pierwsza tego typu i tej skali wystawa twórczości Włodzimierza Tetmajera (1861–1923). Wystawa prezentowana jest z okazji setnej rocznicy śmierci Włodzimierza Tetmajera wpisując się w szerszy kontekst obchodów o zasięgu ogólnokrajowym. Rok 2023 został ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Włodzimierza Tetmajera, artysty malarza czołowego przedstawiciela Młodej Polski, polityka i działacza niepodległościowego. Dziękujemy Pani Przewodnik za cierpliwość i wyrozumiałość oraz pięknie przekazaną treść i kontekst wystawy.