MAŁOPOLSKI KONKURS KUCHARSKO-CUKIERNICZY W KRAKOWIE

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Małopolskim Konkursie Kucharsko – Cukierniczym o Puchar Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który organizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie.

Konkurs odbył się w dniach 17 – 18 kwietnia, była to już 22 edycja. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników wchodzący w skład Jury konkursowego oceniało wysiłki uczniów pod kątem organizacji pracy, właściwego procesu technologicznego, jakości i estetyki wykonywanych potraw, wyrobów cukierniczych oraz przestrzegania przepisów bhp. Oceniana również była prezentacja wykonanego wyrobu oraz dekoracja stołu dostosowana do tegorocznej tematyki konkursu czyli: „Podróże kształcą – kuchnia Europejska”

Celem konkursu była integracja uczniów szkół zawodowych specjalnych z Małopolski i z zagranicy, kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie współdziałania, konkurencji, prezentacji wyrobu, osiągania zamierzonych celów, wdrażanie młodzieży do doskonalenia i wykorzystania umiejętności zawodowych, komunikacji społecznej, pokonywania barier w celu aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Nasi uczniowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: kucharz oraz cukiernik. Kucharzy reprezentowali uczniowie klasy lll: Weronika Szaruga i Dominik Bolek przygotowani przez nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Jakuba Walasa. Drużyna kucharzy zaprezentowała wyroby kuchni Bałkańskiej.

Przedstawicielami cukierników byli uczniowie klasy Ill: Oliwia Adamczyk i Kamil Krzynówek przygotowani przez nauczyciela przedmiotów zawodowych panią Małgorzatę Piskorską. Cukiernicy zaprezentowali tort cukiernictwa szwedzkiego oraz mini sernik.

Nasi cukiernicy i kucharze pracowali z ogromnym zaangażowaniem, doceniło to Jury i przyznało wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Smak naszego tortu i mini sernika pozostanie na długo w pamięci uczestników i gości.