WYJŚCIE DO TEATRU NA SZTUKĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

4 marca grupa 15 uczniów Szkoły Branżowej nr 30 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 wybrała się na przedstawienie w języku angielskim pod tytułem „The Little Prince”, uczniom towarzyszyły nauczycielki języka angielskiego. Dobrze znana wszystkim historia tym razem opowiedziana była językiem Szekspira, dekoracje, gesty, gra sceniczna pomagały zrozumieć treść i przekaz. To była ciekawa lekcja języka obcego.