Jeśli starasz się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 30 lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w informatorze:

Dokumenty do pobrania i złożenia w sekretariacie szkoły przy ul. Szujskiego 2: