UCZNIOWIE SPDP NR 2 NA WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH „WOKÓŁ SZOPKI”

W ramach projektu „Wokół Szopki” przybliżającego dziedzictwo niematerialne Krakowskich szopek wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach artystycznych tworzenia szopki. Mieliśmy okazję sami być twórcami swojej szopki, malując barwne tło techniką „stuk, puk, ciap, ciap”, montując oświetlenie „rozplątaj i przyklej”, pozłacając i montując całość. I udało się – i tak każda szopka okazała być się wyjątkowym dziełem sztuki. Gratulujemy!!!