W MUZEUM NARODOWYM – „MATEJKO – MALARZ I HISTORIA”

Wtorek 9 stycznia był dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego niczym podróż w czasie do zamierzchłych czasów Krakowa. Obcowaliśmy z historią i dziedzictwem w Podziemiach Rynku Krakowskiego. Opowieści przewodnika o dawnym życiu Krakowa wyjątkowo zaciekawiły naszych uczniów. Dowiedzieliśmy się między innymi jak wyglądało życie codzienne średniowiecznych mieszczan, z jakimi trudnościami się borykali, jak mieszkali i jak spędzali wolny czas, jak biesiadowali i grali, czym był szlak handlowy i dlaczego Kraków był jego ważnym punktem, dlaczego ważono, a nie liczono monety, jakich jednostek miary używano i jak przeliczyć je na nasze współczesne jednostki. Poznając odpowiedzi na te pytania, zagłębiliśmy się w rozwój polskiej kultury. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie tego wyjścia.