W MUZEUM GEOLOGICZNYM

29 maja uczniowie klas: Id, Ie, If i IIIe Szkoły Branżowej mieli okazję odwiedzić Muzeum Geologiczne w ramach wyjścia edukacyjnego. Wizyta miała na celu poszerzenie wiedzy na temat geologii oraz eksplorację różnorodnych formacji skalnych i minerałów. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z eksponatami prezentującymi historię Ziemi oraz procesy geologiczne. Wizyta była także doskonałą okazją do spotkania z ekspertami, którzy dzielili się swoją wiedzą na temat geologii i jej praktycznych zastosowań. Uczniowie wyrazili entuzjazm związany z wizytą oraz zadeklarowali chęć pogłębiania swojej wiedzy na temat geologii w przyszłości.