Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

    Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniach od 6 do 10 lutego 2012 dla uczniów naszej szkoły zostały przygotowane prelekcje na temat cyberprzemocy prowadzone przez Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa p. Piotra Korniaka oraz p. Tomasza Kortę.

    Ponadto wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat cyberprzemocy w formie dyskusji na temat bezpiecznego korzystania z komputera, telefonów komórkowych i Internetu.

    Nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach informatycznych przypomnieli także uczniom treści „Regulaminu Pracowni Informatycznej” oraz „Zasady korzystania z komputera”, które są umieszczone w każdej pracowni.

    Na gazetkach ściennych w budynkach szkoły umieszczono dodatkowe informacje, w tym adresy stron internetowych i numery telefonów, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku zaistnienia cyberprzemocy.