Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

"PRZERWAĆ KRĄG NIEMOCY - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I REINTEGRACJA ZAWODOWA"

 

    To projekt GALICYJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, który jest aktualnie realizowany w naszym Ośrodku, w okresie od grudnia 2018r. - do września 2019r.

    Bierze w nim udział 20 osób w większości naszych absolwentów. Głównym celem projektu jest likwidacja osobistych barier oraz integracja społeczna i zawodowa

    Projekt przewiduje trening umiejętności psychospołecznych, poradnictwo zawodowe, miesięczne szkolenia zawodowe, 3 miesięczny staż zawodowy odbywający się na terenie naszego ośrodka, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie uczestników przez asystentów osoby niepełnosprawnej.

    Za udział w miesięcznym kursie zawodowym uczestnicy otrzymają stypendium, a za staż zawodowy co miesięczne wynagrodzenie.

    Obecni przeszliśmy pierwszy etap projektu. Odbyły się spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

    Absolwenci i ich rodzice oraz asystenci, uczestniczyli w spotkaniu „opłatkowym”, gdzie przy wspólnym stole i smacznym ciastku, mogliśmy powspominać dawne dzieje.