Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

REALIZACJA PROJEKTU "KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW - ZIT" 

 

    W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowana będzie realizacja Unijnego projektu w ramach poddziałania 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół branżowych. Pozwoli na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży. Umożliwi przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych. Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów/uczennic z branż:

a. administracyjno – usługowej;

b. budowlanej;

c. mechanicznej;

d. turystyczno – gastronomicznej;

e. elektryczno-elektronicznej;

f. rolniczo – leśnej z ochroną środowiska

    W ramach projektu utworzone zostaną Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Oferta zapewnia najwyższe standardy edukacyjne, umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy.

    W projekcie biorą udział trzy szkoły Specjalne w obszarze turystyczno- gastronomicznym:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Barska 45, 30-307 Kraków w zawodzie Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

• Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków, w zawodzie Kucharz

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków, w zawodzie Cukiernik

    W Naszym Ośrodku będzie organizowany kurs ,,Kreatywny pracownik świadczący usługi hotelarskie, w ilości 40 godz., dwa weekendy (piątek-niedziela). Zajęcia prowadzą nauczyciele naszego Ośrodka.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

ZAKRES DANYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Rekrutacja na kurs rozpocznie się od 23 września 2018 r. W pierwszej kolejności zapraszamy wszystkich uczniów klas III.

    Do końca roku kalendarzowego zamierzmy zorganizować 4 kursy dla 24 uczniów.

 

https://infograph.venngage.com/ps/mRSSM4o72U/sosw-nr-1-w-krakowie-kursobsuga-maszyn-i-urzdze-czyszczcych

https://infograph.venngage.com/ps/7zlV91I2ZA/kurs-kreatywny-pracownik-wiadczcy-usugi-hotelarskie-sosw-nr-1-krakw_new

 

    Uczniowie na kursie zdobywać będą umiejętności z zakresu:

1. Pracownik hotelu na stanowisku sprzedażowym.

    - Obsługa kasy fiskalnej;

 

2. Procedura sprzątania jednostki mieszkalnej

    - nowości w wyposażeniu;

    - przygotowanie pokoju dla gościa;

    - obsługa programu hausekeeping (pokaz środków czystości);

    - akademia dobrych manier.

 

 

3. Bukieciarstwo

    - tworzenie bukietów okolicznościowych;

    – dekoracje kwiatowe na stół okazyjny i bankietowy.

 

 

4. Carving + dekoracje drinków

    - podstawowe cięcia i techniki rzeźbienia warzyw i owoców;

    - zasady oraz style stosowane w carvingu;

    - dekoracje drinków.

 

 

5. Nowoczesne trendy w gastronomii hotelowej

    - organizacja przyjęć okolicznościowych i konferencji;

    - zakąski typu finger food.

 

 

6. Elementy baristyki

    - sposoby parzenia kawy.

 

7. Tekstylia hotelowe

    - obsługa maszyny do szycia stębnówki i maszyny typu overlock;

     - obsługa stanowiska do prasowania;

    - cerowanie uszkodzeń;

    - przyszycie guzików.

 

 

8. Elementy obsługi kelnerskiej

    - bielizna stołowa oraz ozdobne składanie serwet;

    - zastawa stołowa używana w gastronomii hotelowej;

    - zasady noszenia tac, talerzy, półmisków.

 

 

    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający nabycie nowych lub poszerzenie dotychczasowych umiejętności zawodowych, oraz kompetencji społecznych.

 

Serdecznie zapraszamy!