Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

Trudne proste słowa... - Pod tym hasłem, 10 maja 2011 r., młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 uczestniczyła w lekcji muzealnej na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

    37 uczniów, przede wszystkim z klas drugich i trzecich, miało możliwość poznania wiedzy historycznej dotyczącej okresu II wojny światowej, ideologii faszystowskiej i ludobójstwa na masową skalę na terenach państwa polskiego. Zwiedzaniu terenu dwóch obozów towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego przedstawiającego ich oswobodzenie, ocalonych więźniów, odnalezione dowody zbrodni i przykłady makabrycznych eksperymentów medycznych. Wycieczka edukacyjna przyczyniła się do kształtowania zbiorowej pamięci o zbrodniach popełnionych przez jeden z XX-wiecznych totalitaryzmów.

    Żywy kontakt z tragiczną przeszłością pozwala propagować podstawowe wartości moralne wśród młodego pokolenia. W ten sposób wskazuje się wychowankom znaczenie postaw tolerancyjnych we współczesnym świecie. Warto również zwrócić uwagę na emocjonalny i ukonkretniony charakter odbioru treści historycznych i polonistycznych. W programie języka polskiego dla klasy II pojawiają się zagadnienia obejmujące literaturę wojny i okupacji. Z problemami, poruszanymi w dziełach literackich polskich pisarzy tamtego okresu, młodzież zetknęła się podczas wycieczki w ramach lekcji trudnej historii.

    Wszyscy uczestnicy wyjazdu dobrze zintegrowali się ze środowiskiem zewnętrznym.

---------------------------------------------------------------------------

~~ ZDJĘCIA ~~

 
   
 

Fot. uczeń klasy III f-z Michał Zabirowski.