Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1
ul. Barska 45
30 - 307 Kraków

tel/fax  12-266-29-67

 

 

WIZYTA DYREKTORÓW SZKÓŁ

ZE SŁOWACJI

 

    W dniu 17 października 2019 roku w szkole przy ul. Barskiej gościliśmy Dyrektorów: Stowarzyszenia Szkół Zawodowych, Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno–Wychowawczych ze Słowacji.

     W ramach odwiedzin dyrektorzy obserwowali naszych uczniów podczas zajęć praktycznych w pracowniach: cukierniczej, kucharskiej, pracownika pomocniczego fryzjera oraz kaletniczej. Przy wspólnej kawie dyrektor Ośrodka Jarosław Statek zaprezentował kierunki kształcenia oraz wizję i misję naszej Szkoły, prezentując osiągnięcia uczniów, chwaląc pomysłowość nauczycieli. Pani Jadwiga Połatyńska przedstawiła zasięg realizowanych w Placówce europejskich projektów edukacyjnych: Erasmus+, Pover oraz IB-Polska, a Pani Kierownik Warsztatów Bogusława Bocianowska zadbała o Nasz komfort degustacyjny w czasie panelu dyskusyjnego. Było to szybkie ale merytoryczne spotkanie.